Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Nulltoleranse for plagiering

Av 10/06/2011 i Utdanning

Denne uka hadde styret en engasjert og god diskusjon om Kvalitetsmelding i utdanning og jeg hadde ”en god dag på jobben”.

Det skjer mye bra innen utdanningsområdet på NTNU for tiden.  Det gledet meg  at styret er opptatt av god utdanningskvalitet. Det er spesielt motiverende å se engasjementet fra våre eksterne styrerepresentanter. De minner oss på det store ansvaret vi har som utdanningsinstitusjon for morgendagens Norge.  Et godt styre er også et utfordrende styre.  De ønsket seg mer refleksjon over læringsmiljø, læringskvalitet og oppfølging. Det skal vi ta med oss videre.

Utfordret av styret

Et av temaene de utfordret oss på, var plagierings-ukulturen, eller det som i enkelte miljø  kalles ”koking”. Bør ikke en kvalitetsmelding ta opp de vanskelige spørsmålene knyttet til praksis og holdninger til koking?  Læringsmiljø som tolererer plagiering, signaliserer holdninger vi ikke kan akseptere.  Vi må ha nulltoleranse for plagiering både innen utdanning og forskning.  Det er vi alle tjent med. Det bør være opplagt hvorfor.  Universitetet i Bergen har laget en god video som illustrerer dette. Den anbefales! UiB har hatt gode diskusjoner omkring fusk og plagiering. Deres ABC ved mistanke om fusk er generell, nyttig og lett tilgjengelig.  

Mulig å navigere

Jude Caroll er en internasjonal forsker og pedagog som gir gode råd om planlegging av undervisning og læringsaktiviteter som ikke innbyr til  plagiering. Spesielt har hun sett på utfordringer noen internasjonale studenter kan møte når de kommer til oss.  Ved “enkle” pedagogiske grep  og avklarende diskusjoner, kan man navigere i terrenget mellom hva er fusk og hva er læring, mener hun.   I denne videoen  fikk jeg gode tips. Uniped har hatt  jevnlig besøk av Jude, seinest i 2009, og hun vil snart være tilbake.  Da håper jeg mange flere som underviser og som jobber med utdanningsledels, vil lytte til hennes erfaringer.  Hennes gjesteopphold på KTH learning lab førte til at vår samarbeidspartner i Nordic 5 Tech  utarbeidet policy for håndtering av plagiering . Vi har en jobb å gjøre her, og ønsker å høste av deres erfaringer.

Flau og beklemt

Verken lærere eller studenter er tjent med en kokekultur. De gir dårlig læring og reflekterer dårlige holdninger.  Hvem vil ansette studenter som har promotert plagiering og koking? Man ødelegger ikke bare for sin egen læring, men også andres. Ikke minst setter man sitt eget studiemiljø i et svært dårlig lys. Enkeltstudenter, studentgrupper og studentforeninger som arbeider aktivt med å promotere koking viser holdninger vi er flaue og beklemt over. Hvem får tillit til og ønsker å ansette de som oppfordrer til uredelighet, de som ikke tar ansvar for egen læring? Ingen er tjent med slike holdninger. Det fremmer ikke kvalitet og slår tilbake på oss selv.

Arbeid med å redusere plagiering (koking), både i obligatoriske oppgaver og til eksamen, handler om flere forhold sier Jude. Det dreier seg om jus og reaksjonsmønster, holdninger og kulturer, studieprogramdesign og pedagogikk, og ledelse.  Disse utfordringene må vi jobbe med i fellesskap fram til styret skal behandle neste kvalitetsmelding.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Ola Nordmann sier:

    Hva med lærere på NTNU som koker gamle eksamenssett på eksamen, eller øvingsopplegg som aldri blir endret?

    Nytt øvingsopplegg hvert år med karakter på øvinger er nok veien å gå. (Da unngår man også skippertak før ekesamen)

Toppen