Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Gode søkertall er resultatet av hardt arbeid

Av 28/04/2011 i Utdanning

Gårdagens gladmelding om stor økning i søkertall til NTNU, ser jeg som et resultat av hardt arbeid over lang tid. På NTNU har vi alltid vært opptatt av rekruttering. Jeg vet det er mange hos oss som hver på sin måte bidrar til å informere og inspirere ungdommer i hele landet til å velge høyere utdanning. Dere fortjener alle en stor takk for den jobb og entusiasme som legges ned på dette området.

Ikke rom for feil valg

Vi er opptatt av at ungdom får tydelig og god informasjon om studiemuligheter og yrkeskarriere. Dagens studiefinansieringsmodeller tillater ikke mange «feilvalg». Ungdommene står ovenfor vanskelige, men viktige valg. NTNU prioriterer å være så tydelig vi kan. Det gagner alle at man finner sitt studium og sin yrkeskarriere så tidlig som mulig.

Jenterekord

Spesielt gledelig er det med den store jentesøkningen. Aldri har flere jenter søkt NTNU. Vi ligger nært opp til landsgjennomsnittet, mye takket være at flere jenter enn før har søkt teknologifagene. Når mange tiltak gjøres samtidig, er det ikke alltid like lett å si hva som bidrar mest. Alle bekker små gjør en stor å, tenker jeg.

Helt sikkert er at både jentedag, skolebesøk, formidlingstiltak som Researchers night, fysikk-, kjemi- og biologiløyper, populærformidling i media, tiltak våre studenter bidrar med og mye mer, er med på å synliggjøre mulighetene på NTNU for de unge. Alle tiltakene preges av at kvalitet er viktig for NTNU. Jeg tror ungdom i dag setter pris på og tiltrekkes av det.

Motivere for realfag

Selv om vi ser en økning til både teknologi og realfag blant gutter og jenter, er det antagelig ikke tilstrekkelig for å dekke landets behov for denne kompetansen framover. Sammen med skolene har vi alle fortsatt en stor oppgave med å veilede og motivere elever inn i realfagene. Lærerrollen blir bare mer og mer viktig for elevers valg. Det er derfor veldig gledelig at mange ønsker å bli realfagslektor.

Jeg gleder meg allerede til august når vi skal ønske de nye studentene velkommen. Jeg håper så mange som mulig takker ja til de tilbud de får.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen