Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Læringsutbytte av statsministeren?

Stinn brakke er riktig beskrivelse av auditorium D10 på Dragvoll da statsminister Jens Stoltenberg besøkte NTNU i går. Moro å se at så mange studenter og ansatte ville høre samfunnsøkonom og politiker Stoltenberg snakke om hvordan den nordiske samfunnsmodellen har klart seg gjennom finanskrisen . Vi setter pris på at han viser NTNU oppmerksomhet på denne måten. Forelesningen var interessant.

Likestilling

Hadde han spurt om mitt læringsutbytte etter forelesningen, ville jeg ha trukket fram tre momenter. Likestillingens sterke posisjon i Norge var en av hovedforklaringene på at vi har kommet oss godt igjennom finanskrisen. Stoltenberg var tydelig stolt over det politiske håndverket som er blitt gjennomført i Norge siste tiår. Muligheten norske kvinner har hatt til å ta utdanning og fortsette å jobbe, samtidig med at de blir mødre til mange barn, er det få andre land som har.

Under forelesningen gikk mine assosiasjoner tilbake til 70-tallet hvor jeg som student gikk i 8.mars tog, alltid under samme parole: Seks måneders svangerskapspermisjon. ”Dette vil ruinere Norge” ropte man til oss fra fortauet. Under forelesningen kjente jeg på stoltheten over alle pionerkvinnene som kjempet fram denne politikken i en kvinnealder. Kvinner med flere politiske farger.

Viktig aktør

Norge går godt, takket være økt aktivitet både i offentlig og privat sektor, hvor privat sektor øker mest. Fortsatt lav arbeidsledighet gjennom finanskrisen er ”beviset” på at modellen fungerer. Godt at NTNU satser mye på innovasjon og nyskapning, tenkte jeg. Uten dyktige entrepenører og gründere vil verken privat eller offentlig sektor øke på en samfunnsmessig god måte. I mitt hode er NTNUs ansatte og studenter en viktig aktør i den «nordiske modellen».  Der og da ble jeg veldig stolt over at NTNU tar samfunnsoppdraget på alvor, i alle disipliner.

Prekær plassmangel

Etterhvert som forelesningen nærmet seg slutten, merket jeg den tette, intense lufta i det veldig fulle auditoriet. Vår statsminister var en god foreleser. Han stoppet akkurat i tide, før konsentrasjonen hos tilhørerne ble satt på prøve. Tankene mine vandret til noen av NTNUs store utfordringer framover; den prekære plassmangelen på Dragvoll og den stadig økende studentboligkrisen til høsten. Samtidig som det siste lysbildet med økningen i oljefondet forsvant ut, ønsket jeg inderlig at statsministerens samfunnsøkonomiske modeller også sa noe om betydningen av investeringer i infrastruktur som gagner ”kunnskapsfondet” i Norge. Vi trenger virkelig mer areal på Dragvoll og flere studentboliger nå. Mange studenter ønsker å studere hos oss, plass og bolig er kritiske faktorer.

Investering i utdanning og ny kunnskap bør inngå i den nordiske modellen.  Kanskje kan det være mitt læringsutbytte neste gang vi får besøk av vår statsminister. Vi har skapt mye på NTNU, men vi kan skape mye mer.

– – –

Les gjerne også denne kommentaren av redaktøren i Universitetsavisa.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen