Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Katastrofen i Japan

Jordskjelvet og tsunamien som har rammet Japan, har gjort et formidabelt inntrykk på oss alle. Det er vanskelig å fatte rekkevidden av katastrofen, ikke minst fordi ettervirkningene på langt nær er over. Det ser vi ikke minst av de problemene som nå utvikler seg i atomkraftverkene in den rammede regionen.

Vårt første anliggende som universitet, studiested og arbeidsplass, var å skaffe oversikt over våre egne studenter og ansatte som kunne befinne seg i noen av de områdene som var rammet. Vi visste umiddelbart at vi hadde både studenter og ansatte som oppholdt seg i Japan og i samarbeid med UD fikk vi nokså raskt skaffet oss en oversikt over situasjonen. Bekymring ble avløst av lettelse etter hvert som vi fikk bekreftet at alle var i god behold.

Nå går tankene til de japanske studenter som er hos oss, og som naturlig nok er sterkt berørt av nyhetene fra hjemlandet. Jeg har sendt en personlig hilsen til hver av dem, og Internasjonalt kontor er i beredskap for hjelp og støtte til de som vil ha behov for det. Det samme gjelder for våre japanske medarbeidere.

Japan er et av de landene vi gjennom mange år har hatt svært mye kontakt med, både gjennom forskningssamarbeid og studentutveksling. Slik var det typisk at da katastrofen inntraff sist fredag, var en større gruppe fra NTNU på besøk i Kyoto, i forbindelse med KIFEE; (Kyoto International Forum for Energy and Environment), en internasjonal arena for strategisk samarbeid mot et bærekraftig samfunn. I tillegg var flere andre medarbeidere i landet i andre oppdrag. Sterke vennskapsbånd ble også knyttet under det store Japan-arrangementet i 2002. Det er derfor mange av våre som nå er bekymret for sine venner og kolleger i Japan.

Jeg har sendt brev til alle de universiteter vi samarbeider med i Japan, med uttrykk for vår deltakelse. Med kjennskap til våre japanske kolleger, vet vi at de er svært godt rustet til å møte de formidable utfordringene de står foran. Likevel er det viktig for meg, gjennom dette brevet, å minne om at vi, som venn og samarbeidspart, er rede til å bidra på alle tenkelige måter i arbeidet, om det skulle være bruk for oss.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen