Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Hurra for sisteplassen!

For en gangs skyld er jeg veldig fornøyd med at NTNU er havnet på en sisteplass.

Det er i en artikkel i Statistisk sentralbyrås magasin Samfunnsspeilet det kommer fram at blant alle studentene i Norge er det NTNU-studentene som tjener minst ved siden av studiene.

Forskerne Jon Epland og Mona Furustad Gladhaug ved SSB har undersøkt hva studenter under 30 år lever av. De har også sett på forholdet mellom yrkesinntekt og støtte fra lånekassen, hvor mye studentene jobber og hvem som jobber mest.

Det er altså her våre studenter havner på en sisteplass. Det er jeg fornøyd med! Jeg ønsker – ikke minst for studentenes egen del – flest mulig heltidsstudenter. Derfor støtter jeg også studentens krav om at bedre studiefinansieringen må bli bedre. Det innebærer både en økning av nivået og at finansieringen bør utvides med én måned, som en konsekvens av kvalitetsreformen. Bedre studiefinansiering vil øke studiekvaliteten og føre til bedre gjennomstrømming. Det er god økonomi for studentene, og det er god økonomi for samfunnet.

Stikkord: , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen