Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Arkiv for mars, 2011

Kunnskap for framtida – og en bedre verden

Både ”Kunnskap for en bedre verden” og ”Kunnskap for en bedre framtid” er gode visjoner. Hva mener du?  

Les videre »

Læringsutbytte av statsministeren?

Samtidig som det siste lysbildet med økningen i oljefondet forsvant ut, ønsket jeg inderlig at statsministerens samfunnsøkonomiske modeller også sa noe om betydningen av investeringer i infrastruktur som gagner ”kunnskapsfondet” i Norge. Vi trenger virkelig mer areal på Dragvoll og flere studentboliger nå.  

Les videre »

The disaster in Japan

The earthquake and tsunami afflicting Japan has made a huge impression on us all. Our thoughts go to the Japanese students who are with us, and our Japanese colleagues, who are naturally greatly affected by the news from home.

Les videre »

Katastrofen i Japan

NTNU har sterke kollegiale og vennskapelige bånd mot Japan. Nå er vi alle bekymret for venner og kolleger i det katastroferammede landet.  

Les videre »

Musikkmirakler og spelemenn

Tre spelemannspriser gikk til utøvere med NTNU-tilknytning. I tillegg er lista over tidligere NTNU-studenter blant de nominerte imponerende lang. Hva ville norsk musikkliv vært uten musikkutdanninga ved NTNU?  

Les videre »

Hurra for sisteplassen!

NTNU-studentene er de blant alle norske studenter som tjener minst ved siden av studiene. Det er bra! NTNU ønsker seg flest mulig heltidsstudenter, derfor støtter vi studentenes krav om bedre studiefinansiering.  

Les videre »

Toppen