Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Gode venner er gull verdt

NTNU har Nordens største alumnusorganisasjon. I løpet av fem år har mer enn 24 000 tidligere studenter valgt å registrere seg i vår alumnidatabase, og dermed sørget for å opprettholde båndet både til sitt gamle universitet, og ikke minst til det verdifulle nettverket av lærere og medstudenter.

”Fødselshjelpen er over”, skrev  Universitetsavisa tidligere denne uka, og hevdet at prosjektmidlene brått ble kuttet. Riktig så brått falt ikke midlene ut; det var i tråd med budsjett og den planen som har vært helt fra prosjektstart, at NTNU Alumni skulle overføres fra potten for ”strategiske omstillingsmidler” (SO) til ordinær drift etter 2010. Det er nettopp hensikten med SO-midlene; de skal være barselpenger, og bidra til omstilling og nye tiltak.

Levedyktig

Nå er ”barnet” i høyeste grad levedyktig. Det er lagt ned en formidabel innsats i å bygge opp organisasjonen, både fra prosjektledelsen, med prosjektleder Anja Tjelflaat og Informasjonsavdelingen i spissen, og av et stort antall entusiaster rundt om i fagmiljøene. Årsaken til at mange av fagmiljøene har gått så tungt inn i arbeidet med å rekruttere tidligere studenter til nettverket, er selvsagt at de ser en direkte nytteverdi i alumnene. I en undersøkelse svarer et stort flertall at alumnene at de gjerne vil stille opp for NTNU, som døråpnere for samarbeid, med å skaffe relevante masteroppgaver for nåværende studenter eller som gjesteforelesere – blant annet.

Friendraising

I mange land hvor alumnusvirksomhet har lange tradisjoner, har den økonomiske siden vært den viktigste. Ikke minst i USA har vi mange eksempler på at rike eks-studenter har finansiert bygninger og andre store investeringer ved sitt gamle universitet. Også hos oss hadde vi i starten tanker om at alumnusarbeidet på sikt skulle kunne bidra til inntekter, om enn i en helt annen målestokk. Men vi måtte raskt erkjenne at det var mer å hente i friendraising enn i fundraising. Vi vil naturligvis ikke være negative om noen alumni ønsker å snakke om opplegg for å reise penger til gode formål for sitt Alma Mater. Uansett er jeg ikke i tvil om at alumnusarbeidet også i den form det nå har funnet har en økonomisk oppside, selv om den ikke er så enkel å kvantifisere.

Men det viktigste med NTNU alumni er og blir nettverket, og det båndet som knyttes mellom student og universitet – og som varer livet ut. Jeg benytter anledningen til å gratulere ildsjelene i alumnusarbeidet med resultatet så langt, og ønske lykke til videre med et i alle høyeste grad verdifullt arbeid.

Stikkord: , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen