Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Utfordrende mangfold: Hva er læring og hva er juks?

Mye spennende skjer i øst.  2011 blir et India-år for NTNU og Trondheim.  Som et ledd i dette, får  jeg om få dager anledning til å  besøke flere institusjoner i India sammen med andre fra NTNU. Erfaringsutveksling om forskning er viktig, men også utdanningskultur. Hva betyr et godt  læringsmiljø i India?

Innsikt gir bedre forståelse for hvordan indiske studenter opplever norsk utdanning. Vi har totalt 85 indiske studenter her. Gjensidig forståelse og respekt for egenarten i hverandres utdanningskultur er viktig for å lykkes i studentutveksling. Flere års egenerfaring gjennom Senter for internasjonalisering av høgere utdanning (SIU)   sine  NUFU-prosjekter   har åpnet øynene mine for det. Jeg ser fram til å se hvordan man tenker i India.

Ulike holdninger til plagiering?

NTNU er et internasjonalt universitet. Studenter med bakgrunn i ulike læringskulturer samles i vårt læringsmiljø.  Tar vi tilstrekkelig innover oss hva mangfoldet betyr? 

En utfordring hos oss, er holdninger til plagiering, det vil si å utgi andres arbeid som sitt eget. Ulike utdanningskulturer definerer grensegangen mellom hva er juks og hva er uttrykk for læring ulikt. Da den internasjonale eksperten Jude Caroll besøkte NTNU i 2009, uttrykte hun klart at vi må ha store mørketall når mindre enn en promille av våre studenter blir tatt i juks, selv om tallene øker for hvert år.

Flere jukser

I disse tallene øker andel internasjonale studenter. Samme tendens finner man ved UiO. Våre ulike internasjonale studenter kan ha med seg en annen forståelse av grensegangen mellom læring og avskrift/kopiering (lokal slang: koking). Skjulte holdninger til plagiering/koking i våre læringsmiljø kan bli plukket opp ulikt av norske og utenlandske studenter, og forståelsen for hvordan vi definerer grenser blir utydeligere. Er det ”leveransen” eller ”forståelsen” som er viktig? Dette trenger ikke være like klart.

Hva mener vi med læring? Svaret  er ikke nødvendigvis det samme her som i hjemlandet.

Pedagogisk utfordring

Utfordringen må møtes med mange tiltak, sa Caroll på UHR konferansen i 2009. Det er en like stor pedagogisk som juridisk utfordring. Skal vi bli et internasjonalt universitet i sjel og ånd må vi møte utfordringene på en helhetlig måte. Er vi tydelige på krav og forventinger, trenes studentene i referanseteknikk? Lager vi oppgaver som ikke innbyr til plagiering? ”How to make an answer, not find an answer”. Men også spørsmål om vi har gode nok rutiner og metoder for å avdekke plagiering , håndterer mistenkelige saker på en god måte og har differensierte og omforente straffereaksjoner.

Det skal bli spennende å høre hva man legger i gode læringsmiljø i India, og hva de ser på som sine store utfordringer.

Stikkord: , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen