Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Med ønske om en excellent jul!

Av 21/12/2010 i Forskning

Det har som seg hør og bør vært en innholdsrik høst for NTNU. Nå går vi inn i den søte juletid med forventing om ro og refleksjon. Med oss inn i høytiden har vi nyhetene om at NTNU i førjulstida er blitt tildelt to European Research Council (ERC) Advanced grants fra Det europeiske forskningsrådet og et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) fra Norges forskningsråd.

Grunnforskning i verdensklasse

May-Britt Moser og Bernt-Erik Sæther har begge blitt tildelt ERC Grants og Sveinung Løseth skal lede en ny SFI. Vi er mektig imponerte og ikke rent lite stolte. En stor gratulasjon går til dere alle tre.

Det er først og fremst en tid for feiring, men samtidig skal vi ikke glemme det lagsiktige og målrettede arbeidet som ligger til grunn for den enorme prestisjen og anerkjennelsen som er blitt de tre tildel.

ERC støtter forskerdrevet grunnforskning i verdensklassen. Målsettingen er å stimulere til vitenskaplige excellence gjennom støtte til de beste og mest kreative hjernene i Europa.

Fjerde best i verden

SFI-sentrene er ment å fungere som samarbeidsplattformer mellom forskningsmiljøer og relevante industripartnere. NTNU har lange tradisjoner med å samarbeide med norsk og internasjonal industri. Dette førte til at vi tidligere i år ble kåret til fjerde beste i verden til å koble forskning og næringsliv. Det er da kanskje ikke så unaturlig at vi er en av de store aktørene innenfor det nasjonale virkemidlet Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). Den siste SFI-utlysningen medførte at mange av våre ansatte hadde en svært travel etterjulsvinter i år. NTNU var involvert i hele 19 totalt 44 nasjonale søknader og mange forskere håpet derfor på at julenissen skulle komme litt tidlig i år. Mange er nok litt skuffet nå, men vi skal ikke henge med hodet for lenge. Vi må heller sørge for at de spennende forskningsideene og de gode konsortiene blir brukt i andre sammenhenger slik at de kommer samfunnet til nytte.

May-Britt Moser som leder Kavli Institutt for Systems Neuroscienice /Center for the Biology of Memory driver forskning på innhenting og gjenhenting av informasjon fra hukommelsen, på hvordan man skiller mellom ulike typer minner og hvordan innhentingen skjer på svært korte tidsflater.

Bernt-Erik Sæther som leder Center for Conservation Biology forsker på artenes utvikling og bruker både matematikk, biologi og genetikk i sin forskning. Evolusjonsteori og økologi kombineres når Darwins teorier testes i praksis og hvordan naturen organiseres helt ned på gennivå studeres. Sentralt står forsking på effektene av menneskelig påvirkning og hvordan bevaringsbiologien må utformes. 

Professor Sveinung Løset og hans forskningsgruppe har publisert forskning på høyt internasjonalt nivå i flere år og har flere tunge industriaktører med seg på laget. Det nye SFI senterets hovedmål er å utvikle nødvendig teknologi for aktiviteter i arktiske strøk, både for energisektoren offshore og for landbasert virksomhet.

Vitenskapelige kvantesprang

To evalueringskriterier benyttes av ERC: Forskerens faglige kvaliteter og prosjektets banebrytende natur. Publikasjonslisten må vise artikler i ledende internasjonale tidsskifter eller monografier som har hatt stor vitenskapelig betydning og representerer faglige gjennombrudd. Forskerne må også vise til solid erfaring fra å lede forskergrupper. Når det gjelder prosjektet er det her ikke snakk om å bidra med forskning som ”bare” går ”beyond state-of-the-art”, men som går ”beyond established frontiers of knowledge and the boundaries of disciplines”. Det er snakk om vitenskapelige kvantesprang gjennom banebrytende forskning med høy risiko – og dertil hørende potensial for høy gevinst.

Tildelingene av ERC Grants til May-Britt Moser og Bernt-Erik Sæther viser at NTNUs forskere kan lykkes på de mest konkurranseutsatte internasjonale forskningsarenaer. Det skal vi ta med oss inn i et nytt og spennende år der blant annet en ny SFF-runde står for dør. Det vi også skal ta med oss er at slike resultater ikke kommer rekende på ei fjøl. Grundig og nitid arbeid gjennom mange år ligger til grunn for resultatene. Og nettopp det kan vi bli flinkere til; å legge til rette og satse målrettet og langsiktig for å høste seirene om 5, 10 og 20 år.

Det hevdes at det er blant ERC Grant holders at vi vil finne neste generasjons Nobelprisvinnere. Vi kunne trenge noen av dem ved NTNU.  

Det er godt å være prorektor for forskning ved NTNU i den søte førjulstid.

En riktig god jul ønskes alle ansatte!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen