Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Arkiv for oktober, 2010

Kampen om forskningsmidlene: Universitetene må posisjonere seg bedre

Universitetene svekker sin stilling i Forskningsrådet. Vi må bli bedre på å posisjonere oss, skriver Kari Melby.  

Les videre »

Helse, miljø og sikkerhet på alvor

Min klare ambisjon er at NTNU skal ha en offensiv HMS-kultur som gjennomsyrer hele organisasjonen. Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet er en oppgave for alle ansatte ved NTNU. Ansvaret ligger likevel hos den enkelte leder på alle nivåer i organisasjonen, og særlig på meg, som øverste ansvarlige leder, skriver rektor Torbjørn Digernes.  

Les videre »

Toppen