Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kjempeflott åpen dag på Dragvoll!

I går hadde jeg en av mine fineste dager som rektor.

 En stor takk til Dragvollmiljøene, som virkelig hadde laget et rikholdig program som presenterte bredden i virksomheten. Hele campusen summet av liv fra morgen til ettermiddag. I gata var det satt opp en scene, hvor det mer og mindre kontinuerlig var musikkinnslag fra mange sjangere – allsidigheten til vårt musikkmiljø ble virkelig vist fram. Det var foredrag, paneldebatter, omvisninger, bokkafe, kunstneriske forstillinger, demonstrasjoner av ulike slag, samt stands fra de ulike fagmiljøene.

Smekk fullt

Flere av temaene gikk godt ut over humsam-fakultetenes kjerneområder, og i beste NTNU-ånd hadde de ansvarlige invitert innledere fra andre fagfelt til å belyse dem fra sine perspektiver.

Det var smekk fullt på parkeringsplassene på Dragvoll, så arrangementene hadde klart å tiltrekke seg betydelig interesse både fra kollegamiljøene ved NTNU og fra byens befolkning.

Det var mange fornøyde mennesker å snakke med i gata; folk som hadde hatt interessante opplevelser i det mangfoldige tilbudet.

Min utfordring ble å velge ut det jeg skulle delta på og samtidig være tilgjengelig for media. Dette ble i sannhet som å prøve å drikke av en brannslange – men det ga virkelig mersmak.

Årlig hendelse?

Derfor synes jeg vi skal vurdere å gjøre et slikt arrangement til en årlig hendelse i vår formidlingsvirksomhet.

Det er jo en utfordring å lage et slikt arrangement i undervisnings­semesteret, da ordinær virksomhet på campus på avlyses når både mennesker og lokaler er opptatt med et slikt arrangement. Men kanskje kan det legges litt tidligere, og være en del av oppstartperioden om høsten. Da vil det i tillegg til å henvende seg til kollegamiljøer ved universitetet, og til byens befolkning, ha den effekt at vår mange tusen nye studenter kan bli kjent med NTNUs bredde med det samme de kommer hit.

Jeg vil naturligvis da oppfordre de andre fakultetene til å lage lignende opplegg for å presentere sin virksomhet i samfunnsrelevante perspektiver, slik at hele NTNU blir vist fram.

Stor honnør til entusiastene på Dragvoll, som viste vei til noe som virkelig profilerte NTNU i samfunnet rundt oss!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Kathrine Skretting sier:

  Vi er glad for at Åpen dag på Dragvoll ble satt pris på. Så store arrangement er krevende, men vi hadde altså 400 elever fra videregående skole på huset, mange pensjonister, mange studenter, både egne og andres, og flere 1-2åringer som var med foreldrene sine på småbarnsteater.I dag, dagen etter arrangementet, er de ansvarlige litt matte men svært fornøyd, og vi har foreløpig bare hørt om et par mindre forhold som ikke gikk helt etter planen. Men klarer vi dette på årlig basis? Jeg må tenke litt….

 2. Prosjektlederens kommentar
  På vegne av Åpen Dag-arbeidsgruppa er jeg svært glad for at vår rektor hadde en så fin dag i går. Det var nemlig vår primære målsetning å gi alle våre besøkende en opplevelse utenom det vanlige, og alt tyder på at vi har klart det.

  En stor felles innsats
  Dette hadde ikke vært mulig uten en sterk vilje og engasjement på alle nivåer, både hos fakultetsadministrasjonen på HF og SVT, alle instituttene, og støttefunksjonene som IT-avdelinger, regnskapsavdelinger, byggsikring, drift og AV-tjenesten, NTNU Trykk, samt samarbeidspartnere som SiT Kafé og Tapir. Vi må også nevne Informasjonsavdelingen – uten dette profesjonelle grensesnittet mellom arrangør og presse hadde vi neppe fått så mange besøkende.
  Sist men ikke minst, vil jeg trekke frem selve arbeidsgruppa, med sine faste ansatte og sine 4 studentassistenter – og alle våre blide og effektive frivillige.

 3. En liten presisjon
  For å unngå eventuelle misforståelser: min kommentar ovenfor nevner ikke alle professorer, amanuenser, Ph.D.-stipendiater og studenter som har bidratt med selve innholdet i programmet – selvfølgelig utgjør de substansen i arrangementet og bør få all honnør for at arrangementet ble så vellykket.

 4. Ola Nordal sier:

  Jeg synes dette definitivt burde gjøres til en årlig begivenhet. Jeg jobber nå med info-virksomhet i forbindelse med jubileet (altså å «selge inn» de gode historiene fra NTNU), og det har slått meg at humanistene og samfunnsviterne har ett og annet å lære av teknologene når det gjelder å vise fram hva de er flinke på. Etter 11 år på Dragvoll, og å vært med og skrevet NTNUs jubileumshistorie, så vet jeg så absolutt at det finnes svært mange gode «Dragvoll-historier» å fortelle. Desverre kommer de ofte ikke igjennom. Jeg skjønner at det er vanskeligere å kommunisere rundt konsepter, relasjoner og fortolkninger enn det er å «selge» en «fysisk dings» (f.eks. en hacker-koffert) som gjør seg på TV. Dette er en utfordring for Dragvoll-miljøet. Men det er mulig. Og arrangement av typen åpen dag er et flott steg i riktig retning.

  Jeg storkoste meg med jazz utenfor kontorvinduet, strålende foredrag, og masse nye ansikter i gata. Gleder meg alt til neste gang :-)

Toppen