Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Formidling og dugnadsånd

September står i formidlingens tegn, hver høst. Formidling kjennetegnes også med ekstrainnsats, stor dugnadsånd og vilje til å bidra.

På forskningstorget fredag og lørdag, sydet det av interesserte barn og ungdommer. De hadde nok av tema å velge i; språk og forståelse, hva er musikk, solenergi, fysikkløypa ,  sosiale medier ,  virtuelle verdener og mye, mye mer.

Engasjert

 NTNU-studentene gjør en engasjert jobb. Når jeg vet at de samme studenter og ansatte bruker fredag kveld på forskernatt  i realfagbygget er det en dugnadsinnsats det står respekt av. Det faktum at forskernatten på NTNU har ventelister på skoler og elever som ønsker å delta, forteller meg at dette er kommet for å bli. De siste seks årene har mer enn tusen elever fått smakebiter fra et bredt spekter av forskningsaktiviteter. I år ble det også venteliste blant forskerne for å få utstillingsplass. Hele mangfoldet på NTNU blir servert på et brett i realfagbygget. Campus Dragvoll, Campus Øya og Campus Tyholt flytter til Campus Gløshaugen for en kveld.

Mange legger mye jobb i dette. Blant dem er Det medisinske fakultets engasjement som beskriver i dekanus Stig Slørdahls blogg. Resultatet er at ungdommene mer enn gjerne spanderer fredagskvelden hos oss. Ungdom motiveres for høyere utdanning.  Målet for mange av ungdommene blir å få begynne på et studieprogram ved NTNU.

Årets museum

NTNUs eget museum, Vitenskapsmuseet, har lagt grunnlaget for forskningsinteresse hos regionens barn og voksne i mange år gjennom sitt formidlingsarbeid.   

Det var ekstra moro at de akkurat i  jubileumsfeiringen mottok den gjeve prisen Årets museum. Gratulerer! Det fremstår som en moderne forsknings og formidlingsinstitusjon skrev juryen. ”Vårt mål er å bli et ledende senter for kunnskapsbaserte opplevelser, være en viktig brikke i universitetets politikk for å styrke rekruttering til forskning”, sier leder Axel Christoffersen. Museet gjør en jobb som gagner rekrutteringen til hele universitetet og viser betydningen av forskning. Stor ekstrainnsats i forbindelse med jubileumsutstillingen og kongebesøk har gitt oss et dynamisk og spennende museum. Sammen med Vitensenteret  utgjør de byens tyngdepunkt for formidling.

Mer formidling i vente

Når vi leser Kunnskapskalenderens program for høsten og vinteren, ser vi at formidlingen ikke slutter i september. Det gjøres et stort arbeid av mange, kvelder og helger. Det fornemmer meg at dette også kan gjennomføres takket være ekstrainnsats og dugnad, ildsjeler med ekte glede for forskningsformidling. Dagens høyskoler og universiteter finansieres gjennom en basisbevilgning og en resultatbevilgning knyttet til produksjon av studiepoeng og forskningspublikasjoner.

Honnør

Dette gjenspeiles i den interne finansieringsmodellene på universitetene, også ved NTNU. Jeg vil avrunde denne bloggen ved å gi stor honnør til alle våre formidlere og ”hjelpere” som prioriterer dette i tillegg til andre forventninger. Norge er fortsatt en ung forskningsnasjon der betydningen av forskning ikke sitter under huden hos alle, heller ikke dagens politikere. Formidlingen er vårt viktigste verktøy til å fremme budskapet. Uten forskning stopper Norge. Ny kunnskap lar seg ikke importere på boks. For å nyttiggjøre seg ny forskning kreves en sender og en mottaker med samme kunnskapsnivå. Første bud for å opprettholde levestandarden, er å prioritere forskning og rekruttere ungdom til høyere utdanning.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen