Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Nordic Five Tech – vårt utvidede campus

”Hvordan har du klart å få så mange internasjonale møter til Trondheim?”, kommenterte Karin Markides, Rektor på Chalmers, under rektormøtet i Nordic Five Tech 20. august.

Hun siktet til at NTNU i høst er vertsinstitusjon for både Nordic Five Tech, Nordtek, Conference of Rectors and Presidents of European Technology Universities og CESAER. Jeg ser det som en anerkjennelse av NTNU blant de tekniske universitetene i Europa. Den posisjonen skal vi bruke og videreutvikle til beste for hva vi leverer til samfunnet på teknologisk utdanning og forskning.

Det høyner kvaliteten å bryne seg på andre. Jeg tror vi har mye å vinne ved å tenke på Nordic Five Tech som ”vårt utvidede campus”. Aalto, Chalmers, DTU, KTH og NTNU står hverandre nær språklig og kulturelt. Vi kan lære av hverandre på utdanningsområdet. Vi kan dra nytte av hverandres forskningsinfrastruktur. Vi kan samarbeide om forsknings­prosjekter i Norden og EU, og vi kan være et utvidet partner­skap for nordisk næringsliv.

Internasjonalt masterprogram

Nordic Five Tech har startet samarbeidet på utdanningsområdet. Vårt første internasjonale masterprogram i energi går inn i sitt andre år. De neste to årene planlegges nye program i maritim teknologi, miljøteknologi og byplanlegging. Felles for programmene er at vi utnytter hverandres komplementære styrke og spesialiseringer. På områder som energi og miljø, tror jeg også at nordiske løsninger inngir tillit og oppfattes som framtidsrettede internasjonalt.  

Vi har også lagt til rette for evaluering av hverandres masterprogrammer gjennom Nordic Five Tech. I første runde deltok NTNUs Program for industriell økologi sammen med et tilsvarende program ved Chalmers. Det var en udelt positiv opplevelse, og flere programmer ved NTNU vil melde seg på til neste runde.

Personlige relasjoner

På forskningsområdet har vi på rektornivå vært litt forsiktige med å ta initiativ. Men som et første steg, vil vi oppfordre de som har blitt kjent gjennom masterprogrammene til å arrangere forskningsseminar sammen. Slik håper vi at personlige relasjoner kan utvikles slik at vi kan utnytte de store mulighetene som ligger i vårt utvidede Nordic Five Tech campus. Er det noen som har tanker om hvordan det nordiske samarbeidet kan utvikles, kontakt gjerne Kristin Wergeland Brekke eller Mads Nygård, så blir det tatt opp med nettverket.

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Les om det nye «Nordic Master in Maritime Engineering» programmet nevnt over: http://www.ntnu.edu/studies/msnmme

Toppen