Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kunnskapsministeren: Skryt til NTNU for rask reaksjon i lærerutdanningen

Av 25/08/2010 i Campus, Utdanning

Det er så moro i jubileumsåret å se at NTNUs grunnfundament, nemlig utdanning av sivilingeniører og lærere, står mer robust og sterkere enn noen gang. I dag hadde jeg gleden av å møte statsråd Kristin Halvorsen, som ønsket mer innsikt i vår forskningsbaserte lærerutdanning. Derfor noen tanker omkring lærerutdanning i denne omgangen.  

En mer enn dobling av antallet lærerstudenter,  fra 230 i 2006 til  510 i dag,  gjør NTNU til en av landes viktigste lærerutdanningsinstitusjoner. Ikke like tung som  på sivilingeniør, hvor vi dekker 80% av uteksaminerte kandidater, men absolutt betydelig og i rask fart.

Femårig lektorutdanning

Halvparten av de 510 kandidatene tas opp på femårige lektorutdanningsprogram. Hovedvekten (75%)  av denne utdanningen ligger på faglig innhold, noe som innebærer at mange fakultet og institutt er involvert, akkurat som på sivilingeniørutdanningen. Utdanninger på tvers av de organisatoriske strukturer er en krevende modell for alle universiteter. NTNU har levd med denne modellen i hundre år, og vi bruker nå erfaringer fra dette arbeidet i å bygge opp et bredt femårig lærerutdanningsprogram. 

Forskningsbasert lærerutdanning

Det er stor motivasjon for å drive god forskningsbasert lærerutdanning hos oss. En god skole med faglig tyngde og trygge lærere, er viktig for samfunnets demokratiske og økonomiske utvikling.  Men det er også veldig viktig for oss, fordi vi ønsker å rekruttere de beste hodene til krevende studier. Spesielt er det en utfordring innen realfag, hvor vi vil føle konsekvensene av en svekket rekruttering på mange studieprogram.

Skryt til departementet og NTNU

Vi ga departementet skryt for at de har satt i gang et stort program for videreutdanning av lærere. På NTNU gjør vi dette blant annet innen fysikk, kjemi, matematikk, norsk og engelsk, i tillegg til program i skoleledelse og andre fagområder.  Vi fikk skryt for å ha snudd oss  raskt og følge opp oppfordringene fra politikerne. En betydelig utvidelse av kapasiteten innen lærerutdanning har foregått i flere fagmiljøer.  Totalt ble 12 nye vitenskapelige stillinger utlyst bare til videreutdanningsaktiviteten ( kalt KOMPIS – Kompetanse i skolen).  For oss innebærer dette en betydelig satsning på videreutdanning.

At denne fagnære og praksisnære lærerutdanningen som går på tvers av mange fagmiljøer, er en suksess, ser vi på studenttilstrømningen som er meget god. De gode hodene får plass på lærerprogrammene.

Trenger nybygg på Dragvoll

Ett budskap fikk ministeren med seg:  Skal vi fortsette å gjøre dette til en suksess, er det behov for infrastruktur, ikke minst bygg på Dragvoll. Finansieres femårige lektorprogram som profesjonsstudier, vil det gi mulighet til å heve kvaliteten ytterligere. Ikke minst er det behov for langsiktighet i finansiering av videreutdanningen.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen