Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kompetansepåfyll innen ledelse – grip muligheten!

Høsten er tida for nye muligheter – blanke ark og fargestifter til.  Så også for alle som har en lederrolle ved NTNU. Selv om ingen av dere akkurat har ”blanke ark”, kan det være godt å ta med noen ”fargestifter” inn i det nye universitetsåret.

Men det gjelder å slå til raskt: Allerede fredag denne uken går fristen ut for å melde seg på vårt interne kurs for faglig ledelse.  

Det er NTNUs tredje interne lederutviklingskurs. Jeg håper det blir stor påmelding! La meg få lov til å dele noen refleksjoner over hvorfor.

Kompetansepåfyll er helt selvsagt i vår faglige virksomhet.  Vi er påpasselig med å søke ny kunnskap på ulike måter, gjennom vårt forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, gjennom teamarbeid i undervisning og ikke minst gjennom stor egeninnsats. Vi får påfyll fra våre gode kolleger (internt og eksternt).  Prosessen er helt påkrevd for å lykkes. Vi er trygg og stødig i vår faglige rolle.

Mange lederroller

Mer og mer av forskning- og undervisningsarbeidet skjer i grupper og team. Det kan defineres mange lederroller, store og små. Uansett om lederrollen er en fulltidsgeskjeft eller en 20 prosent stilling, er det viktig å føle trygghet i lederrollen, både for sin egen tilfredshets skyld og for medarbeiderne. Går man fra å være enkeltforsker til å lede forskningsteam, krever det samarbeidskompetanse. Overgang fra å tenke kvalitet i et emne til å tenke kvalitet og helhet i et studieprogramperspektiv, utfordrer studieprogramlederrollen. Lederkompetanse er relevant for forsknings- og utdanningsarbeidet vi gjør.

Kompetansepåfyllet vi skaffer oss i vår faglige virksomhet, dekker ikke alle behov i lederrollen. Ledelse handler om å skape gode prosesser for beslutninger, medvirkning og involvering. Det er spesielt viktig på et universitet som ønsker å jobbe strategisk. Akademisk frihet ligger alltid som en grunnpilar, men i fellesskap må vi skape det som kjennetegner vårt NTNU. Disse rammene gjør ledelse på et universitetet ekstra krevende. Vi trenger mange gode ledere på ulike nivå som skaper gode prosesser for å lykkes.

Relevant påfyll

I vitenskapen skrider vi fram gjennom en uendelig prosess med kritiske spørsmål og svar. Faget gir mulighet til analyse og diskusjon; ikke alltid er vi like tydelig på beslutninger og handling. Vitenskapen i seg selv er ikke den beste modell og treningsarena for god ledelse. Kompetansepåfyll i ledelse er viktig.  Kompetansen er ikke i konflikt med vårt faglige ståsted, men komplementær.  

Tema i kurset er strategi og faglig ledelse, kommunikasjon og konflikt, kultur og samspill, endring og implementering.  Det er påfyll som er relevant for lederrollen, stor eller liten. Grip muligheten.

Du kan også lese om kurset i Universitetsavisa her.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen