Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Grip mulighetene!

Hvert år er det like sterkt og høytidelig å ønske de nye studentene velkommen på immatrikuleringsdagen. Studentene representerer et nytt år og ikke minst, nye muligheter. Det var hovedtema i talen som jeg gjengir i sin helhet her.

Kjære nye studenter, kjære gjester og kolleger.

Velkommen til NTNU!
Velkommen til et nytt studieår!
Velkommen til nye muligheter!

Som rektor er det hvert år en like sterk opplevelse å se alle dere nye studenter samlet her på plena. Det er selvsagt fordi det er dere som er NTNU; det er dere studenter som gjør oss til et universitet. Det at vi tar imot flere tusen dyktige unge mennesker hvert år, er det som opprettholder et vitalt og skapende universitet. På immatrikuleringsdagen symboliserer dere et nytt akademisk år, en ny start. Men først og fremst representerer dere nye muligheter.

Nye muligheter for dere selv, gjennom de valg dere gjør. Nye muligheter for NTNU, ved den energi og innsats og de nye tanker dere kommer til å tilføre. Men enda viktigere – nye muligheter for samfunnet rundt oss; for nasjonen og for en verden som på samme tid blir stadig mindre, og får stadig større utfordringer. 

Ved NTNU vet vi at ny kunnskap og nye løsninger kan forandre samfunnet. Vi jubilerer i år, og inviterer til feiring under mottoet ”100 skapende år”. NTNU har gitt avgjørende bidrag til utviklingen av det moderne Norge. Hvordan kan vi si det? Blant annet fordi forskning ved NTNU har gitt avgjørende bidrag for å skape oljerikdommen, for å lage moderne energiløsninger, og livreddende medisinsk teknologi. Dette har også skapt tusenvis av arbeidsplasser i kunnskapsintensive bedrifter. Her skapes ny musikk og kultur, her skapes ny innsikt om relasjoner mellom mennesker, og om sammenhenger i natur og samfunn.

Men det finnes en verden utenfor Norge. Vi står her og nyter seinsommerdagen i strålende sol. Det har vi lov til å glede oss over! Men samtidig er været i disse dager mye mer enn et dagligdags samtaleemne for millioner av mennesker. I enkelte deler av verden har sol og tørke skapt frykt for avlinger og fare for matmangel. Andre steder har uvær og flom rasert hjemmene og livsgrunnlaget for millioner, og tatt flere tusen menneskeliv.

Klimakrisen er kanskje den aller største utfordringen på kloden i dag. Men den har selskap av flere:
– Hvordan kan vi skaffe rent vann til en stor del av verdens befolkning?
– Hvordan kan vi sikre nok energi, uten å rasere vårt naturmiljø?
– Hvordan kan vi hindre utbredelse av sykdommer, skape god helse, og redde liv?
– Hvordan kan vi fjerne undertrykkelse og diskriminering av mennesker på bakgrunn av kjønn, etnisitet eller religion?
– Hvordan kan vi stanse krig, rive ned murer og skape dialog og varig fred?

Alle disse utfordringene har en ting felles: De krever ny kunnskap, ny innsikt, nye løsninger. Slik kunnskap utvikles her ved NTNU. Og dere som står her i dag, skal utvikle noen av løsningene. Vi har muligheten til å gjøre en forskjell, derfor har vi også ansvar for å gjøre det.

Derfor feirer vi også jubileet med å invitere noen av de klokeste hodene vi kjenner, hit til NTNU for å drøfte universitetets samfunnsoppgave i en globalisert verden. Et av disse kloke hodene tilhører John Wood, tidligere professor ved Imperial College i London. Hans budskap er at en tredjedel av de vi utdanner må være forberedt på å arbeide med de globale utfordringene – og det gjelder innenfor alle fagområder.

Det høres kanskje litt voldsomt ut for dere som står her som ferske studenter. Jeg har selv stått slik; nyinnflyttet, litt nervøs og lettere overveldet over alle nye inntrykk. Men en del tiår senere, har jeg sett noen studentgenerasjoner passere. Jeg har sett hva dere kan utrette. Jeg har sett hva som kan skje, når vi transformerer kunnskap mellom to permer, til kunnskap mellom to ører!

Derfor vet jeg også med sikkerhet at dere vil bidra til å skape løsninger. At hver og en av dere har mulighet til å gjøre en forskjell.

Denne dagen markerer også starten på en ny tilværelse. I ettertid vil dere trolig se tilbake på disse årene som noen av de beste i livet. Jeg håper dere også vil se tilbake på denne fasen i livet, og kjenne gleden og tilfredsstillelsen ved å vite at dere grep mulighetene.

Det finnes ingen snarveier til å tilegne seg dyp forståelse av ny kunnskap. Nøkkelen til å lykkes er gode studiemetoder, bruk derfor tid på det helt fra start. Det dreier seg mer enn noe annet, om å utnytte tida godt.

Gode studiemetoder er også nøkkelen til å få tid til alt det andre du også skal ha med deg i studietiden – fargerike fritidsaktiviteter av mange slag. Rundt omkring plassen her finner du representanter for mange av de mer enn 350 studentorganisasjonene som finnes ved NTNU. Bruk litt tid på å gjøre deg kjent med disse, det vil du ha mye glede av!

Det er ellers en god kickstart på studentlivet å bli med på fadderordningen. Dere har alle fått tilbud om å møte en fadder senere i dag. Dette er engasjerte studenter som selv har erfart det å være ny NTNU-student, og som nå er parat til å veilede dere gjennom jungelen. I år samarbeider fadderne med MOT. MOT står for verdier vi ved NTNU kan identifisere oss med, og som jeg gjerne vil utfordre dere til å ta med inn i studietida. Jeg håper dere vil vise mot i tida framover. Mot til å ta vare på dere selv og hverandre. Mot til å si nei til ting du ikke ønsker å være med på. Men også mot til å leve det livet du selv ønsker og gripe mulighetene når de kommer.

Jeg vil rette en spesiell velkomst til våre mange nye internasjonale studenter. Dere representerer en verdifull berikelse av vårt studiemiljø. Det er et privilegium å kunne utvikle vennskap på tvers av landegrenser og kulturer. Jeg oppfordrer våre norske studenter til å gripe også denne muligheten – inkluder våre internasjonale studenter i vennekretsen og de faglige og sosiale fellesskapene. Kort sagt: Ta i mot våre utenlandske venner som dere selv ønsker å bli tatt i mot når dere skal tilbringe en del av studietida ute.

Helt til slutt vil jeg gjerne si til hver og en av dere: Vi på NTNU er glad for at du har valgt veien hit, at du vil investere viktige år av livet i arbeid sammen med oss. Lykke til med studiene og studentlivet – og grip mulighetene!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Asbjørn sier:

    Jeg var til stede i 1981 på immatrikulering ved UiO. Det var et stort øyeblikk for meg. Å kunne bli akademisk borger ga meg adgang til studier senere – også i år 2010. Pga. mitt arbeid kunne jeg ikke delta på immatrikuleringen ved NTNU i år.

    Noen mennesker synes det er moro (men også nyttig) å sette seg inn i ny kunnskap. Jeg syntes det i 1981 og jeg synes det samme nå.

Toppen