Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Ønsker Norge studentutveksling med Kina?

Jeg fikk med meg NTNUs dager i Beijing. Bilde viste et urbant Kina i rask utvikling. Gater fulle av biler, en langt mindre tettpakket sykkelvei og metrovogner på bristepunktet med folk. Trafikkmessig er ikke Kinas hovedstad forskjellig fra andre store byer.

Men det satses stort, ikke minst på forskning og utdanning. 15 prosent økning i budsjettene pr år er lovnaden staten gir noen universiteter. Det er stor optimisme, og Kina blir sentral i utviklingen framover. De største universitetene mottar utenlandske delegasjoner hver uke.

Forventningsfulle studenter

På NTNUs store mottakelse møtte jeg fem forventningsfulle kinesiske studenter fra Folkets universitet, Renmin University of China (http://english.ruc.edu.cn/en/100368/69242.html), som gledet seg veldig til å komme til NTNU i høst. Tilsvarende gleder fem NTNU studenter seg til å dra dit. Etter mange år med forskningssamarbeid, er et eget utvekslingsprogram for studenter opprettet – helt etter intensjonen om å knytte studentutveksling sterkere til miljøer med faglig samarbeid.

Sårbart

Dette er viktig, men også sårbart. Mange må samarbeide for at den viktige utvekslingen blir mulig. Fagmiljøene forbereder emner og prosjekter  (i denne avtalen er det IME-fakultetet), Studieby1 jobber for å skaffe boliger, internasjonal avdeling veileder i praktiske gjøremål.

Men internasjonalisering er ikke sterkere enn det svakeste ledd. For studentene var det ett skår i gleden. De hadde ventet lenge på visum til Norge. For sitt seks måneder lange opphold ved NTNU som starter i august, hadde de allerede ventet i mer enn tre måneder. Kanskje kan det gå to måneder til før bekreftelsen på innreise gis. Frister dette til gjentakelse for andre studenter? Ønsker ikke Norge utveksling likevel? De norske studentene fikk visum umiddelbart.

Vellykket internasjonalisering krever godt lagarbeid mellom alle instanser. La oss håpe at NTNUs vilje og ønske om å samarbeide med Kina ikke svekkes av manglende kapasitet i sentrale ledd vi ikke rår over.

Stikkord: , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen