Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Utdanning på høyt internasjonalt nivå

På årets NOKUT konferanse diskuterte vi internasjonalisering av utdanningsområdet. Både i plenumsforedrag og i parallellsesjoner berørte man problemstillinger som: Er internasjonalisering en garanti for kvalitet? Hva er ambisjonene?  Foredragene finnes på http://www.nokut.no/no/NOKUTs-Kunnskapsbase/Konferanser-og-seminarer/NOKUT-konferansen/NOKUT-konferansene-2010/

Startet med ildsjeler

Det var spennende å høre innlegg både fra Handelshøyskolen i Bergen og Miljø og biouniversitetet på Ås om hvordan de for 25 år siden la sine første strategier for internasjonalisering. Akkurat som oss, startet de i det små med ildsjeler som brukte sine kontakter til å starte utdanningstilbud. Trinn 1 var å få aktivitetene i gang. Trinn 2 kom da man ønsket å sette fokus på økt studietilbud, flere innreisende studenter og større mobilitet blant egne studenter. Både HHB og UMB erkjente at mange av deres mål var nådd. Nå var det viktig å stake ut en ny kurs. Fortsatt fremad i alle retninger eller konsolidering, fokus og kraft på noen områder?

Nasjonal og internasjonal utdanning – hånd i hånd

Det samme kan vi si. Etter oppstart for nærmere 30 år siden er mange mål nådd. Fase 1 og 2 er passert.  Fase 3 bør omfatte en utdanningsstrategi der nasjonal og internasjonal utdanning går hånd i hånd, velge samarbeidspartnere som forener forskning og utdanning og som gir økt kvalitet både for inn- og utreisende studenter. Hvem kan løfte oss og hvordan kan vi løfte dem blir viktige spørsmål.

I Universitetet og høyskolelovens  (http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html) formålsparagraf  står det at loven skal legge til rette for at vi tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. NOKUTs styreleder Petter Aaslestad (NTNU) avrundet konferansen med å etterlyse et komma i lovteksten,  …..høyt, internasjonalt nivå….Ingen tvil om hvor NOKUT vil ha sitt fokus framover.

Stikkord: , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen