Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Arkiv for april, 2010

Utdanning på høyt internasjonalt nivå

På årets NOKUT konferanse diskuterte vi internasjonalisering av utdanningsområdet. Både i plenumsforedrag og i parallellsesjoner berørte man problemstillinger som: Er internasjonalisering en garanti for kvalitet? Hva er ambisjonene?

Les videre »

Er vi gode nok på e-læring? Du sitter med svaret!

Av 16/04/2010 i Utdanning med 8 kommentarer

Alle miljøer på NTNU bør ha høye ambisjoner om å ta i bruk elektroniske verktøy i sine studieprogram. Min følelse er at vi må utnytte potensialet i e-læring mer enn vi gjør i dag.  

Les videre »

Ekstern finansiering et gode

Handlingsromutvalget er opptatt av hvordan ekstern finansiering begrenser handlingsrommet, fordi det spiser av grunnbevilgningen. Jeg er vel så opptatt av hvordan ekstern finansiering øker muligheten for strategiske forskningssatsinger.  

Les videre »

Toppen