Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Midlertidighet eller mobilitet?

Basert på et oppslag i Dagens Næringsliv 26. februar, er det skapt et inntrykk av at NTNU er en versting når det gjelder andelen ansatte i midlertidige stillinger. Dette stemmer ikke. Tvert i mot; sammenlignet med de andre store universitetene, kommer NTNU best ut, med 10,2 % midlertidig ansatte i forsknings-, undervisning og formidlingsstillinger, eksklusive rekrutteringsstillingene (stipendiater og post.doc). Vi er i tillegg det eneste universitetet som har hatt en kontinuerlig nedgang i denne kategorien siden 2006.

Skal kjempe om de beste

Kan vi leve med at en av ti i denne stillingskategorien er midlertidig ansatt? Svaret er ja. I andre sammenhenger blir det – helt riktig – framholdt at universitetene skal kjempe om de beste hodene. Det innebærer nødvendigvis også at de beste hodene må kjempe om de faste stillingene.

Veien til en karriere i akademia går ikke gjennom ansiennitet eller selvrekruttering, men gjennom publisering og prestasjoner. Det er også en forutsetning for forskermobilitet, som er et ønsket og nødvendig virkemiddel i utviklingen av de globale kunnskapssamfunnet.

Har vi så ingen grunn til å skjerpe oss? Jo, NTNU har – i likhet med sektoren for øvrig – en betydelig utfordring når det gjelder aktiv rekruttering. Vi må strekke oss mye lenger for å få tak i de aller beste. Da må vi også kunne tilby de beste betingelsene. Men det handler om mer enn faste stillinger; nemlig ressurser og tilgang til de beste laboratoriene og andre fasiliteter.

Vi ser derfor fram til at debatten etter Handlingsromutvalgets rapport også adresserer utfordringene knyttet til institusjonenes økonomiske og strategiske handlekraft, og dermed muligheten til å styrke Norges posisjon i det internasjonale kunnskapssamfunnet.

Dette innlegget er også publisert i Adresseavisen (8/3) og Dagens Næringsliv (9/3).

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Ingunn Amdal sier:

  Det høres jo fint ut å kjempe om de beste hodene, men kanskje
  saken har flere sider. Synes følgende innlegg på forskning.no
  viser at verden ikke er så enkel som rektor synes.
  Les om «En stipendiat er også et slags menneske» på:
  http://www.forskning.no/blog/museumsstip/242791

 2. Dale Licata sier:

  «sammenlignet med de andre store universitetene, kommer NTNU best ut, med 10,2 % midlertidig ansatte i forsknings-, undervisning og formidlingsstillinger, eksklusive rekrutteringsstillingene (stipendiater og post.doc). Vi er i tillegg det eneste universitetet som har hatt en kontinuerlig nedgang i denne kategorien siden 2006.»

  Hva med administrativ stillinger?

 3. Svein Olav Antonsen, hovedtillitsvalgt Forskerforbundet NTNU sier:

  «sammenlignet med de andre store universitetene, kommer NTNU best ut, med 10,2 % midlertidig ansatte i forsknings-, undervisning og formidlingsstillinger, eksklusive rekrutteringsstillingene (stipendiater og post.doc)», sier du. Det regnestykket skulle vi gjerne sett! For i Statens database for høyere utdanning (DBH) som NTNU selv rapporterer inn til, kan vi greit avlese at for 2009 har NTNU 293 av 1349, eller 21,7 %, midlertidige tilsatte i forsker- og undervisningsstillinger, eksklusive rekrutteringsstillinger. Tar man med de 137 årsverkene som er rapportert inn som hjelpe- og timelærere så er andelen oppe i 29%, og da passerer NTNU UiO som «versting». Og for the record: Inklusive rekrutteringsstillinger er tallet 62,1 %.

  Så Torbjørn, vennligst presenter regnestykket ditt!

 4. Thomas Wold sier:

  Hvis rektors svar på problemet er å feie det under teppet og fornekte at det eksisterer, kommer misbruk av midlertidig ansatte til å fortsette å være et problem i all overskuelig fremtid.

  Hvordan har rektoren tenkt å kjempe om de beste hodene? Ved å gi dem midlertidige stillinger?

  Et eksempel: En jeg kjenner ble lei av å gå i midlertidige stillinger ved NTNU. Han flyttet til Nederland, og har nå tatt doktorgrad ved et universitet som ligger over 100 plasser over NTNU på den internasjonale rankingen. Kaller du det å konkurrere om de beste hodene?

Toppen