Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Langsiktig investering med lav risiko

Fredag mottok vi et gaveprofessorat fra Nærings- og handelsdepartementet. Næringsminister Trond Giske var tydelig på at dette var departementets hundreårsgave til Rederiforbundet, som ønsket å gi gaven videre til NTNU.

Professoratet er en del av nettverket Maritime Knowledge Hub, som skal fremme undervisning og forskning i maritime næringer. Totalt er 15 professorater blitt opprettet, hvor størstedelen er finansiert av industrien. Åtte av stillingene har gått til NTNU. Dette professoratet er det eneste professoratet som har hundre prosent offentlig finansiering.

Klokskap og visjoner

Norsk maritim næring har visjoner når de legger opp til en omfattende investering i både utdanning og forskning. Professorater er en langsiktig investering med lav risiko. Næringen, med en  hundreårig historie fylt av mange generasjoner og flere kriseperioder, har vært ute en vinterdag før. De har bedre enn noen sett at det er i de tunge periodene man bereder grunnen for ny kunnskap, innovasjon og opplæring av nye generasjoner som tenker nytt. – Næringen stålsetter seg, skriver Teknisk ukeblad. Det vitner om klokskap blant næringens ledere.  

Det marine miljøet på NTNU vil forvalte investeringen godt. Professoratet gir mulighet til rask omstilling, satsing på miljø og nordområder med fokus på transportsystemer. Vi vet at studentene ønsker å ta fatt i de globale utfordringene.

NTNU ser at vi har egne utfordringer både på forsknings- og utdanningskapasiteten. Professoratene hjelper på begge områder.

Vinn-vinn

Dette er en typisk vinn-vinn situasjon. Rederiforbundet var 100 år i fjor, NTNU jubilerer i år. Begge ser for seg en god framtid. Det må være lov å ønske seg flere kunnskapsgaver fra andre næringer som trenger langsiktige,  kloke investeringer?

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen