Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Hederspris til De gode hodene

Av 18/03/2010 i Skrytelista

I går mottok NTNU Hedersprisen fra Norsk Designråd for banebrytende studentkampanje «De gode hodene». Flott levert av Seksjon for rekruttering og opptak ved Studieavdelingen, som har hatt ansvaret for utviklingen av kampanjen. Gratulerer til alle involverte!

Kunnskap om målgruppen er kombinert med god kjennskap til NTNU som organisasjon. Resultatet er en sammensatt og treffende kampanje, som passer for vårt komplekse universitet. Alle fakultetene har vært med i utviklingsprosessen og teamarbeid er en av suksessfaktorene. Kampanjen er godt mottatt blant ansatte og studenter,  og er flittig i bruk skrev rektor i sin blogg etter nominasjonen. Dette er ikke mindre aktuelt nå når selveste tronjuvelen er mottatt.

Tenke nytt

Jeg merker meg spesielt at Trond Giske sa dette, da han han overrakte prisen:  «Dersom det er noe vi behøver i Norge i fremtiden, så er det kunnskap. Derfor er det svært positivt at NTNU våger å tenke nytt for å få flere til å ta høyere utdanning. Vinnerkampanjen viser hva som skjer når dyktige designere og en modig oppdragsgiver bruker design som et verktøy for nyskaping og innovasjon.»

Nettopp det å våge å tenke nytt, er noe vi er opptatt av på NTNU. Desto mer gledelig at detskaper resultater og  blir lagt merke til, også i denne sammenheng.

Verdt å lytte til

Dette lover godt for gode søkertall til NTNU. De gode hodene vil gjerne bryne seg på utfordringer og skape nye løsninger for fremtiden – her hos oss.  Det skaper forventninger.

En undersøkelse om studiekvalitet i Norge viser at tre av fire studenter er tilfredse. Det betyr at vi på landsbasis har mye å gå på for å oppfylle de unges forventninger.  På NTNU står vi foran en læringsmiljøundersøkelse som vil gi oss innsikt i hva våre studenter mener. De gode hodene er verdt å lytte til.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen