Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Barometer på læringsmiljøet

Av 29/03/2010 i Utdanning

Uka før påske ble 17 500 studenter spurt om hva de syns om læringsmiljøet ved NTNU. Jeg håper våre studenter setter av noen få minutter for å si sin mening. Spørsmålene tar blant annet opp:
læringsarbeidet og undervisningen i studiet, kvalitet og tilgang til læringsarealer, litteratur, læremidler, digitale verktøy, studieveiledning, sosiale forhold, mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Resultatene blir studentenes barometer på ”arbeidsmiljøet” ved våre studieprogram. De vil gi oss en indikasjon på hvor vi står. Alle fakulteter bør oppfordre sine studenter til å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen er åpen til 9. april.  Mer informasjon om undersøkelsen og lenke til spørreskjemaet finner du her.

Forberedt på overraskelser

Det er første gang NTNU gjennomfører en læringsmiljøundersøkelse blant alle studenter. Resultatene blir viktig for å utvikle et enda bedre utdanningstilbud og gode vilkår for læringskvalitet.  Vi forbereder oss på å følge opp, både på kort og lang sikt.  Andre utdanningsinstitusjoner med lang tradisjon for slike undersøkelser har erfart at det alltid dukker opp noen overraskelser. Det er vi forberedt på.

NTNUs strategi skal vise vei til 2020. God utdanning er grunnpilar i vårt samfunnsoppdrag. Vi står foran en revisjon av vår strategi. Resultatene vil innvirke på strategien.  Jeg håper våre gode hoder ser at dette er god timing for å si sin mening.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen