Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Arkiv for mars, 2010

Barometer på læringsmiljøet

Av 29/03/2010 i Utdanning med Ingen kommentarer

17 500 studenter utfordres til å si sin mening om læringsmiljøet ved NTNU. 

Les videre »

Hederspris til De gode hodene

På NTNU står vi foran en læringsmiljøundersøkelse som vil gi oss innsikt i hva våre studenter mener. De gode hodene er verdt å lytte til.  

Les videre »

Kunnskapslarm

Kunnskapslarm som ble høytidelig åpnet av HM Kong Harald i dag, er en imponerende utstilling som alle som er nysgjerrige på ny kunnskap, bør oppleve.  

Les videre »

Midlertidighet eller mobilitet?

NTNU er best i klassen blant de store universitetene når det gjelder andelen ansatte i midlertidige stillinger.  

Les videre »

Tiltak skal bedre doktorgradutdanningen

Av 05/03/2010 i Forskning med Ingen kommentarer

Vi uteksaminerer for få doktorgradskandidater i forhold til det antallet som er tatt opp. Frafallet er for stort og en del bruker for lang tid. Derfor er det riktig at vi økte fokuset på forskerutdanningen i 2009. &bnsp;

Les videre »

Langsiktig investering med lav risiko

Gaveprofessoratet fra Nærings- og handelsdepartementet og Rederiforbundet, vil bli forvaltet godt av fagmiljøet. Det må være lov å ønske seg flere kunnskapsgaver fra andre næringer som trenger langsiktige, kloke investeringer? 

Les videre »

Velfortjent pris for rekruttering – gratulerer!

NTNU har fått merket for god design, og er nominert til Norsk Designråds hederspris, for vår rekrutteringskampanje.  

Les videre »

Toppen