Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Studenter gjør en forskjell

Studentene gjør en forskjell. ”Selvsagt”, vil man si, ”på et universitet”. I Norge er studentene med i ledelsen av universitetene, både i styrer, utvalg og arbeidsgrupper på alle nivå. De gjør en god jobb og har innflytelse. Som universitetet blir vi bedre med krevende studenter som setter krav til oss og seg selv. Studentdemokrati er ingen selvfølge. Det ble jeg minnet på i et besøk på Silpakon universitetet i Bangkok denne uken. Der tas ikke studentene med på diskusjoner, beslutninger og får ansvar på samme måte som hos oss. De Thailandske studentene er vennlige og flinke med store krav til seg selv og sitt universitet, men har ingen stemmer i utviklingen av universitetet.  

«Kan studentene påvirke hos oss?» vil noen spørre? «Ja, absolutt» vil jeg si. Studentene i NTNUs styre tar opp saker som er viktig for studentene. Studenttinget www.studenttinget.no spiller en viktig rolle. Fakultetene har fakultetetsrepresentanter (FTRer) som sitter i fakultetets ledelse.  De jobber godt, er godt forberedt og kommer med viktige innspill knyttet til utdanning, forskning, formidling og innovasjon. De største instituttene med ledergrupper og institutter med styrer har instituttillitsrepresentanter (ITR). Jeg vil gi en stor honnør til dere som stiller til valg i disse vervene. Det gjør en forskjell. Helt sikkert.

«Dere har det vi kjemper for å få»

Når jeg fortalte de thailandske studentene at det ofte var vanskelig å få studenter til å stille til valg for slike verv ved norske universiteter, ja, til og med vanskelig å få studenter til å være med å stemme fram sine representanter, ble de helt sjokkerte. «Deres studenter har jo det vi kjemper for å få», sa de. Kanskje gjenspeiler dette vår kultur. Alle tar vi noen goder som selvsagt. Det kan bli en sovepute.

På NTNU skal vi diskutere mange viktige saker i vår, der jeg håper studentene engasjerer seg. De tillitsvalgte studentene gjør en uvurderlig jobb og bidrar til at NTNU blir et enda bedre sted å studere. Det er viktig at våre studenter setter krav til oss og seg selv.

Stikkord: , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen