Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Nettverk i Midt-Norge – en godt bevart hemmelighet?

Norske aviser har diskutert universitetsallianser og nettverk denne høsten. Midt-Norge framstår som en hvit flekk. Finnes det ikke samarbeid i denne delen av landet?

Jo, faktisk. NTNU bygger nettverk langs akser der utdanning- og forskningssamarbeid gir gjensidig styrke. Gjennom Midt-Norsk Nettverk (MNN), samarbeider NTNU om lærerutdanning med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Dronning Mauds Minne (DMM). De tre siste er for øvrig pålagt direkte å samarbeide om lærerutdanning fra departementet.

Robust samarbeid

Dette et robust samarbeid, kanskje et av de mest konkrete på landsbasis. Mandag var alle samlet til konferanse på Hell. 250 mennesker fra alle fire institusjonene diskuterte strategier og studieprogramsamarbeid. Statsråd Aasland har signalisert at hun ønsker å få innsikt i dette samarbeidet. Ingen dum ide. Det er mye å lære.

Styrke hos lærerutdanningen

Samarbeid fordrer gjensidig forståelse for utfordringene, felles forståelse for målene, vilje til å gi og ta. Lærerutdanningene på NTNU viser stor styrke, synes jeg.

Innen MNN-nettverket samarbeider vi også om helse- og sosialfag. Her er også Høgskolen i Molde med. En egen gruppe har arbeidet med dette over tid. NTNU har andre allianser både i Gjøvik, i Vestfold, i Bergen, i Narvik og Hammerfest. Jeg har helt sikkert glemt noen. 

Jeg tror ikke en fylkespolitisk agenda gir de beste føringene for godt faglig samarbeid, slik  vi ser det skjer i Nord-Norge.  Det sies at «stille vann har dypest grunn». Kanskje det er betegnende for samarbeidet i Midt Norge. Det bygges sterkest fra grunnen i de retningene det er faglig naturlig å følge.

Stikkord: , , , , , , , ,

3 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Jens Arnsen sier:

    Hører dere snakker mye om samarbeid innenfor lærerutdanningen, men hva med alle de andre linjene? Sivilingeniør, lege, histore o.l. Ett annet poeng, hva med at 3 av 4 av samarbeidspartnerne er fra en og samme by, dette må utvilsomt begrense nytenktningen og impulsene dere får inn.

  2. Godt poeng. Ettersom formålet med dette innlegget ser ut for å være å underbygge eksisterende allianser og nettverk, hadde det vært fint med flere enn ett eksempel. Hvis ikke må avsnitt nr 2 introduseres på en annen måte.

  3. Berit Kjeldstad sier:

    Takker for kommentarer som er helt relevant. Jeg skal komme tilbake til samarbeid og nettverk innenfor studiesiden litt mer fyldig om en stund.

Toppen