Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Giske: Utnytt potensialet for kunnskapsbasert verdiskaping!

Av 12/02/2010 i Nyskaping

– Vi har større potensial for kunnskapsbasert verdiskaping i Norge, enn vi nyttiggjør oss i dag!

Det var i korte trekk budskapet jeg hadde på hjertet, da jeg i dag møtte nærings- og handelsminister Trond Giske under hans besøk her hos oss. Universitetet er en svært viktig nyskapingsaktør.

Best i Norge

År etter år viser Forskningsrådets FORNY-program at Trondheims-miljøet med NTNU, Sintef og LEN er flinkest i Norge på kommersialisering. NTNUs forskning gir hvert år opphav til ca 100 oppfinnelser med kommersielt potensial. Selv i finanskriseåret 2009 solgte vårt Technology Transer Office, ”TTO”, hele 10 teknologilisenser og etablerte 4 nye spinn- off selskap. Vi er best i Norge, og det har vi ikke tenkt å slutte med. TTO forvalter idag eierskap i 17 spinn- off selskap basert på NTNUs forskning.

Vi vil mer

Konklusjoner fra evaluering av FORNY programmet viser at det finnes et uforløst potensial for verdiskaping fra forskning generelt og fra de tre store universitetene spesielt. NTNU har derfor stilt seg i bresjen for et initiativ for å øke samhandlingen mellom kommersialiseringsaktørene ved UiO, UiB og NTNU. Vi er stolt av det vi har fått til så langt, men vi vil mer!

Næringslivets Idéfond ble lagt ned ved nyttår i fjor. Ingenting har erstattet dette. Vi har derfor en utfordring med finansieringen i tidligfase for å teste og demonstrere nye ideer fra våre forskningsmiljø. Unike ideer fra forskerne er selve grunnlaget for alle kommersialiseringene. Årlig kommer det flere gode ideer til kommersielle produkter og tjenester enn det i dag finnes ressurser til å gjøre noe med. Blant disse er det flere som kunne blitt spennende nye, norske bedrifter.

 Dette inviterte jeg nærings- og nyskapingsministeren til å gjøre noe med. Mitt poeng er at Norge ikke har råd til å la være.

Må ha NTNU på laget

Giskes respons var gledelig. Næringsministeren ga klart uttrykk for at han både ønsker og er avhengig av å ha NTNU på laget når nye strategier skal meisles ut, og ny næringsvirksomhet skal utvikles med basis i forskning og  utdanning. Vi har fått en offensiv næringsminister med inngående kjennskap til NTNU og resten av forsknings- og utdannings-Norge. Det lover godt for konkrete resultater i framtida.

Stikkord: , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen