Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Evaluering og synliggjøring – like viktig for utdanning som for forskning

Av 24/02/2010 i Utdanning

Forskningsrådet evaluerer systematisk forskning i fagdisiplinene. Norsk forskning må vise kvalitet. Omtrent  hvert tiende år, får hvert område en grundig gjennomgang av internasjonale eksperter.

Kriteriene for evalueringen er utarbeidet i tett samarbeid med miljøene og gjennom erfaringer fra tidligere evalueringer. Prosessen er utviklet over flere år og etter hvert blitt god.

I fjor ble fysikk evaluert for andre gang, første gang var i 2000. Resultatene som ble publisert forrige uke, viste at norsk fysikk hevder seg bra. Det var meget kjekt å se at NTNUs fysikkmiljø kom godt ut med flere grupper i det internasjonale elitesjiktet. Miljøet får velfortjent oppmerksomhet og forskningen blir synlig.  Det gir inspirasjon til de som bidrar.

Prisverdig initiativ

Som instituttleder fram til august, vet jeg at det også var en annen evaluering som foregikk. NT-fakultetet evaluerte studieprogrammene i fysikk med nasjonale og internasjonale eksperter, på eget initiativ. Meget prisverdig! NTNUs utdanning må ha kvalitet. Hovedkonklusjonen var gledelig. Studieprogrammene holdt god internasjonal standard. Resultatene fikk ikke særlig  oppmerksomhet, og arbeidet ble ikke veldig synlig.

Det er flott at evaluering av forskning for stor oppmerksomhet! Men vi må ikke glemme at nivået på utdanningen er like viktig for kvaliteten ved universitetene. Skal utdanning gi like mye uttelling som forskning, må den bli synlig. Norge burde ha nasjonale evalueringer av studieprogram innenfor sammenlignende disipliner, med internasjonale eksperter og etter  kriterier framkommet gjennom dialog med miljøene og europeiske standarder for kvalitet.  Det ville synliggjort utdanningen og løftet godt undervisningsarbeid fram; satt det i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.     

Flere miljøer ved NTNU evaluerer sine studieprogram med tilsvarende internasjonale program. Resultatet av benchmarkingen blir spennende. Jeg kommer tilbake til det i en senere blogg.

Krevende øvelse

En siste refleksjon omkring fysikkevalueringen, er at det er gledelig å se at et miljø som underviser mye, eksempelvis med flere hundre studenter på laboratorie- og regneøvinger hvert semester, hevder seg i forskning nasjonalt og internasjonalt. Forskningsbasert utdanning er en selvfølge ved et universitet. Like fullt er det en krevende øvelse vi kjenner hver dag. Det er gledelig å se at det ikke er motsetninger i dette.

Stikkord: , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen