Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Velkommen til Kunnskapsbyen

I går kveld hadde jeg gleden av å åpne Kunnskapsbyen

NTNU ved Vitenskapsmuseet og Informasjonsavdelingen og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) har gått sammen om en ny satsing på populærvitenskapelig formidling. Verken navnet eller tidspunktet for lansering er tilfeldig valgt – i starten av det store året for jubilering i kunnskapsbyen Trondheim.

Hva vil vi med Kunnskapsbyen? Som byens største kunnskapsinstitusjon, har vi en spesiell forpliktelse til å dele vår viten med de som bor i byen og regionen. Målet med den nye satsingen er derfor ikke bare å skape større interesse for forskning, men også at flest mulig mennesker skal få oppleve gleden ved å vite.

Temaene spenner fra den greske antikken via kunst og kontrovers, trening og kosthold, til akademisk kjønnskamp og matematiske ligninger. Arrangementene har også ulik form, fra forelesninger til vandringer og ekskursjoner. Morgenfugler kan bli med på Fuglemorgen; høre fuglesangen og se soloppgangen i Domkirkegården en tidlig onsdag morgen i mai. For de som foretrekker å nyte ny kunnskap innendørs, og til andre tider av døgnet, anbefales «Vin og viten» i Suhmhuset siste onsdag i hver måned. Der vil samtalene dreie rundt tema innen filosofi og fysikk. De yngre vitenbegjærlige er tilgodesett med en egen serie; «Barneuniversitetet», som er et samarbeid med Folkebiblioteket.  

De to forløperne til Kunnskapsbyen har drevet formidling i Midt-Norge lenge. Byen, bygdene og kunnskapen ble i sin tid startet som ledd i feiringen av Trondheim tusenårsjubileum i 1997. Lørdagsuniversitetet har eksistert enda lengre. Møtene her startet allerede for tredve år siden; i regi av daværende AVH.  Kunnskapsbyen er dermed en videreføring og videreutvikling av en lang og god tradisjon med formidling ved universitetet og samarbeidende institusjoner.

Åpningsarrangementet i går kveld hadde tittelen Alvorlig moro, og samlet fullt hus i Teaterkaféen – faktisk så fullt at flere måtte avvises i døren. Professor Sven Svebak fortalte en meget lydhør forsamling hvordan humoristisk sans kan brukes til å overvinne problemer i livet.

Viten har det til felles med humor, at det gjør livet litt rikere. Jeg anbefaler alle å ta et dypdykk i katalogen – på papir eller på nett til Kunnskapsbyen, og øs rikelig av kunnskapens kilde i året som kommer.

Stikkord: , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen