Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

NTNU er ikke som andre universiteter

Av 25/01/2010 i Nyskaping

Etter noen måneder i den nye jobben som prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner, har det vokst frem noen tanker inspirert av reklamen fra lottomillionærene. De er  som kjent ikke som andre millionærer.

Å studere og arbeide ved NTNU er ikke det samme som å være student og ansatt ved andre universiteter. Hva kan vi videreutvikle som gjør oss enda mer spesielle i positiv forstand? NTNU er jo spesiell, siden navnet er ”Norges … universitet.”

Vi er et breddeuniversitet med tyngdepunkt i naturvitenskap og teknologi og med en ”Mission Statement” om å ta vare på og utvikle tverrfagligheten. ”Mission Possible” eller ”Mission Impossible”? Jeg tror mest på det første. Vi har vel allerede bevist at det er mulig med Eksperter i Team, Humanister i praksis og tematiske satsningsområder. Å kunne arbeide i team med andre er en av de viktigste tilleggsegenskapene til faglig dyktighet. Vi har et forsprang på de fleste andre universitetene, og vi må være i front og videreutvikle denne kompetansen.

Tenke nytt

Nyskaping og innovasjon handler mye om å tenke nytt, og entreprenørskap eller ”entrepreneurial mind” er noe som etterspørres mer og mer i samfunnet. Vi skal forandre samfunnet og da må denne tenkningen omfatte både undervisning, forskning og nyskaping.

Det gjelder alle fagfelter og i de fleste yrker kan entreprenørskap utvikles, det gjelder privat så vel som offentlige virksomheter.

I høst var NTNU en del av et større konsortium med mange universiteter (samt forskningsinstitutter og industri), for å søke på European Institute of Innovation and Technology (EIIT).  I diskusjonene om å utdanne for entreprenørskap, og å la innovasjon og nyskaping bli integrert i utdanningen, innså jeg at NTNU allerede har kommet langt sammenlignet med mange europeiske universiteter. Entreprenørskolen vår utdanner svært attraktive studenter og vårt innovasjons-økosystem har mange gode kvaliteter. Dette skal vi videreutvikle til å omfatte en større del av vår utdanning. Vi er bare ”at the end of the beginning”, som Churchill sa.

Musikalsk entreprenørskap

I fjor sommer ble jeg invitert til Jazzlinjas 30-årsjubileum. Der fikk jeg en oversikt over alle de fremragende musikerne som har vært utdannet ved NTNU. De representerer et miljø hvor de er nødt til å tenke som entreprenører fra første dag fordi de må skape sine egne jobber. Vi er med andre ord fremragende innen entreprenørskap på svært mange fagfelt. Som sagt – NTNU er ikke som andre universiteter.

Stikkord: , , , , , , , , ,

5 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Allan Krill sier:

  Hvis rektoratet fortsatt har en mission statement om å utvikle tverrfagligheten, må rektoratet igjen jobbe for å utvikle et hensiktsmessig campus. Jeg kjenner til ingen andre breddeuniversiteter som har to campuser med så mye som 4,3 km avstand (59 min gangtid) mellom grunnleggende undervisningsmiljøer for humanistiske og naturvitenskapelige fag (f.eks. Språk og Matte.) Man ville aldri finne på å bygge et nytt universitet i dag med to campus, men vi har arvet et historisk ulykke, som kan og bør fikses. Det er ikke riktig at vi har et tverrfaglig forsprang på andre universiteter fordi vi har Eksperter i team, og Humanister i praksis. Her gjelder det å tenke nytt, og finne nye måter å få samlet undervisningsmiljøene fysisk, slik at studentene kan få den tverrfaglige utdanning man forventer ved et breddeuniversitet.

 2. Allan Krill sier:

  Tverrfaglighet ved NTNU er begrenset til Ex.Fil og Eksperter i team, som ikke gir studenter eller ansatte reell erfaring i hva som foregår og hvordan folk tenker/forsker i andre fagfelt. Skal NTNU utvikle tverrfaglighet, kan vi se på amerikanske universiteter. Western Washington University, der jeg hadde forskningstermin i fjor, er typisk. Her er en oversikt over tverrfaglighetskrav som stilles til hver eneste student i løpet av studieårene:
  (Se s.46-50 i studiehåndboken. http://www.wwu.edu/wwu_catalog/2008-2009catalog.pdf )
  GENERAL UNIVERSITY REQUIREMENTS
  English/Communication (2 emner)
  Quantitative/Symbolic Reasoning (ca 15 emner, inkl. matte, data)
  Humanities (3 emner fra minst 2 institutter)
  Social Sciences (3 emner fra minst 2 institutter)
  Multicultural Studies (2 emner)
  Natural Sciences (3 emner, inklusiv 2 med laboratorie arbeid)

 3. Flott.

  Det er svært interessant å lese at nytenkning kan vise seg nødvendig og at Vi skal forandre samfunnet og da må denne tenkningen omfatte både undervisning, forskning og nyskaping.Det høres ut som en grei måte å utfordre seg selv som institusjon på i alle fall.

  Men faktisk – utfordringen, tror jeg, ligger i å kombinere de to tingene som du nevner.

  Og det er vel neppe bare to ting som skal kombineres. For å konkretisere: Eksperter i team. Og nyskaping. Men det er gjerne mer enn dette også – f.eks inkludere mer ‘IKT i utdanningen’, jmf komitérapporten per 1. september 2009. Etter det jeg har hørt får UiO en god del tilskudd for å inkludere nettopp IKT, og det legger vel press på NTNU til å prestere på noenlunde lignende måte etterhvert.

  Men utfordringen må vel bli å kombinere saker som dette – og samtidig opprettholde et visst kunnskapsnivå sammenlignet med det som er blitt undervist før og har vært satt som krav.

  For når sant skal sies, så tror jeg det er delte meninger hva angår nettopp emner som Eksperter i team. For hva skal vike hvis det skal presses inn mer IKT? Hvem avgjør dét? Kanskje ikke noe vike? Må man lære mer i videregående – skal kravene der økes istedet?

  Hadde vært fint med en kommentar på hvilken innstilling dere har til hvordan nye emner introduseres og andre faller bort, og i hvilken grad studentene selv har mulighet til å påvirke studiehverdagen.

 4. Johan E. Hustad sier:

  Kjære Allan Krill
  Takk for ditt gode engasjement for at NTNU skal bli mer tverrfaglig og det er riktig at det kreves mye mer for at vi skal fremstå som et Universitet som kan tilby dette over en lav sko. Vi er allikevel gode på flere områder: I 2008 ble NTNU kåret til Europas beste Universitet innen bærekraftig utvikling (integrere miljøperspektivet i hele teknologiutdanningen).Se: http://www.ntnu.no/aktuelt/pressemeldinger/aasland
  Programmet industriell økologi omfatter bl.a. både miljøsystem-analyse, materialer og økodesign. I tillegg arbeider vi i de seks tematiske satsningsområdene med tverrfaglige problemstillinger. En rekke forskningsprosjekter og programmer arbeider i dag på tvers av ulike fagfelter, sist i de nye sentrene for miljøvennlig energi. Som tidligere leder for Senter for Fornybar Energi arbeidet vi med PhD prosjekter på tvers av en rekke Fakulteter (IVT, IME, NT, AB, HF og SVT). Som et forskningsbasert Universitet tror jeg vi må arbeide med tverrfaglighet på en annen måte enn de eksemplene som nevnes fra WWU. Skal vi beholde kvaliteten (og dybde) må fageksperter arbeide i team. Jeg har mindre tro på å legge inn mange ulike fagfelt i hver enkelt students studieprogram. Jeg tror det vil gå sterkt ut over kvaliteten og dybden. Gjennom å arbeide med teamutvikling i forskning inkludert prosjektarbeider og Masteroppgaver i team er veien å gå for NTNU. Dette vil for studentene bygge videre på kompetanse fra Ex.Fil, eksperter i team og humanister i praksis.

 5. Johan E. Hustad sier:

  Kjære Kjetil Birkeland Moe,
  Takk for dine flotte kommentarer. Det å kombinere nyskaping og undervisning er krevende, men mulig å få til gjennom målbevisst satsning. Vi er i gang nå med større satsning på Entreprenørskolen og forskning på innovasjonsprosesser bl.a. knyttet til fornybar energi, utvikling av 2 nye Masterprogrammer innen Entreprenørskap knyttet til realfag og samfunnsfag (i tillegg til eksisterende teknologimaster). Innen Ekperter i team arbeider vi med Globale utfordringer knyttet til sosialt entreprenørskap i 3 landsbyer hvor vi har gjennomført forelesninger innen innovasjon og entreprenørskap, så vi er godt i gang.
  Når det gjelder IKT, er det ulike erfaringer på NTNU: http://www.ntnu.no/multimedie/its_learning/gamle_dokumenter/Tre_NTNU_ansatte_om_bruk_av_IKT_i_utdanningen_2009.pdf
  Det arbeides nå med en ny IT strategi på NTNU, så mer vil komme.

Toppen