Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Mangfoldige studentboliger

Av 28/01/2010 i Skrytelista

Hva med å bo i et studentkollektiv og dele kjøkken med 115 andre ? Det kan du oppleve i Trondheim fra august 2011.

Modig, spansk arkitektur

I går ble grunnsteinen for Studentsamskipnadens nye spennende prosjekt i Elgesetergt. 49 lagt ned av Statsråd Tora Aasland. Med hornmusikk fra Strindens Promenadeorchester ble vi i feststemning geleidet langs IQ portalen og Abels gate.

Et spansk arkitektfirma har tegnet noe helt nytt.  Huset i Elgeseter gate vil bli et spennende sted for studenter som ønsker å dele sin kokekunst med andre studenter. Ett stort samlende kjøkken for alle 116 beboere er nytt.  Jeg har mine tvil om en norsk arkitekt hadde våget å lage noe tilsvarende?

Prosjektet Europan gir unge arkitekter mulighet til å drive byutvikling gjennom åpne arkitektkonkurranser i Europa. Vårt eget arkitektmiljø har vært en pådriver. Resultatet er at Trondheim får et meget spennende og innovativt studentboligprosjekt sentralt i byen. Ros til SiT som tar utfordringen og tenker nytt. Ros til vårt eget arkitektmiljø for engasjement som bringer nyskapning til Trondheim og NTNU.

Stoler på Aasland

Tilstrekkelig antall studentboliger er en forutsetning for at NTNU skal ta imot flere studenter, spesielt internasjonale.  Statsråd Tora lovet under sitt besøk i dag å jobbe hardt for å skaffe flere studentboliger. Vi stoler på henne. Uten flere studentboliger kan ikke NTNU nå sin visjon.

Ordfører Rita viser genuin stolthet over studentbyen Trondheim og innbyr til samarbeid. Dette gir NTNU gode rammer for videre utvikling. Jeg gleder meg allerede til å ønske nye studenter velkommen i august neste år og vite at vi har et mangfold i studentboligtilbudet. Ikke minst en befolkning som stiller opp når det trengs. Når alle trekker lasset sammen klarer Trondheim å skaffe nok boliger til de som trenger det.

Stikkord: , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. PetterAh sier:

    Prisverdig ingress som havner rett i Facebook-status.

Toppen