Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kommunikasjon, kvalitet og kapasitet

Etter bare få dager i jobben ble høstens tre nye prorektorer sparket ut til å mene noe om hva vi ville prioritere på kort og på lang sikt. Hva ville vi utrette det første halvåret og i de neste tre og et halvt årene? Kommunikasjon, Kvalitet og Kapasitet, svarte jeg.

Jeg så for meg at jeg kunne gi et bidrag til den intern kommunikasjonen ved NTNU. Jeg ville være med på å utvikle kvalitet gjennom enda bedre phd-utdanning, mer publisering, arbeide for konkurransedyktige søknader om eksterne forskningsmidler og økt fokus på vitenskapelig utstyr. Jeg var, ikke minst, opptatt av at forskningskapasiteten måtte kunne styrkes gjennom bedre bruk av den store forskningsressursen NTNU allerede rår over og gjennom (økte) eksterne inntekter.

Jeg har brukt store deler av de første månedene i jobben til å kommunisere om forskning. Gjennom lederutviklingsprogrammet for de nye instituttlederne, gjennom dekanmøter og styringsdialoger med fakulteter/enheter og tverrfaglige satsingsområder. Sammen med rektoratets forskningsstab har jeg dessuten vært på besøksrunde til alle fakulteter, for å lytte og lære, få kunnskap om hindringer og diskutere muligheter. Det har vært utrolig interessant og inspirerende. Jeg har lært mye og blitt kjent med mange sider av forskningsvirksomheten ved vårt mangfoldige universitet.

Forske mer og bedre

Overalt er folk opptatt av det samme; å forske mer og bedre, og å utnytte forskningskapasiteten best mulig. Det er ikke så vanskelig å forankre budskap om dette hos ledelsen på fakultet og institutt. Men hva med de – og det er de aller, aller fleste – som ikke inngår i denne direkte kommunikasjonen? Er det ikke fortsatt en jobb å gjøre for alle i lederposisjon, og ikke minst instituttledere og ledere av forskningsgrupper, å inspirere og motivere medarbeiderne?

Jeg tror vi har mer å gå på; i å meisle ut felles mål, få oppslutning om dem og skape forståelse for hva det betyr å arbeide sammen for å nå målene. Det er fortsatt en vei å gå for å bygge NTNU som en organisasjon. Det handler om å oversette de overordnete strategiene til meningsfylt aktivitet, brukbar for alle NTNU’ere som vil forske mer og bedre. Det arbeidet må foregå i institutter og faggrupper.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen