Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

En tragisk semesterstart

Vårsemesteret 2010 fikk en verst mulig start. Nyheten om at en av våre studenter ble funnet drept på sin studenthybel, har rammet hele NTNU med sjokk. Ingen forblir uberørt av en slik meningsløs hendelse. Selv om vi har 20 000 studenter ved NTNU, har vi ikke en eneste å miste.

De første tankene gikk til de pårørende. Jeg vil uttrykke sterk medfølelse med familien til den drepte, men også med familien til den siktede. Også de nærmeste vennene har det nå fryktelig vondt. Jeg vet også at det er mange medstudenter som nå er i sjokk og sorg, og jeg vil si til dere: Ta vare på hverandre!

Vi som institusjon skal også stille opp for våre studenter og ansatte. Våre studentprester og vår HMS-avdeling har siden tragedien ble kjent, vært tilgjengelig for alle som føler behov for noen å snakke med. Søndag kveld ble Bakke kirke åpnet for de som vil være sammen i sorgen. Det kommer også til å bli arrangert en minnestund for Linn. Vi planlegger nå fortløpende sammen med de berørte institutter og fakulteter, hvordan vi skal håndtere situasjonen i dagene som kommer.

Det er ingen tvil om at denne dypt tragiske hendelsen vil kaste skygge over semesterstarten, og prege oss i form av sorg og ettertanke. Det gjelder både for meg som rektor, studenter og ansatte.

Når vi nå må ta inn over oss at også den siktede er en av våre studenter, vil også mange av oss spørre oss selv om vi gjør nok for å fange opp studenter som har problemer. Vi vet at vi har en sterk og økende satsing på ulike tiltak som skal bidra til å forebygge problemer og følge opp studenter som sliter. Det gjelder både i form av studieveiledning og i form av ulike psykososiale ordninger. Kanskje er det aller viktigste arbeidet det vi gjør gjennom tilrettelegging for et godt studentsosialt miljø, der gode vennskapelige relasjoner kan utvikle seg. Likevel vet vi også at vi dessverre aldri kan fange opp alt.

Igjen vil jeg si til dere alle: Ta vare på hverandre. Det beste vi kan gjøre nå – og kanskje det eneste – er å være medmennesker.

Stikkord: ,

Stengt for kommentar.

Toppen