Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

God utdanning krever godt lagarbeid

Av 21/01/2010 i Utdanning

Ett halvt år har gått siden jeg fikk ansvar for utdanning og læringskvalitet på NTNU. To ganger 100 dager, som har gått i hundre.

Jeg har hatt gleden av å møte svært mange mennesker som ivrer for utdanning og undervisning hos oss. Våre tillitsvalgte studenter viser et ekte engasjement og vilje til å gjøre sitt beste for sine medstudenter.  Det er et stort privilegium å få lede dette arbeidet ved NTNU, og ikke minst er det morsomt.   

Ved et lederskifte er forventningene naturlig nok store. Møtet med instituttledere og administrative ledere på lederkurs i høst var givende. Mange instituttledere startet, som meg, i en ny lederjobb med forventningsfulle medarbeidere omkring seg. Vi er motivert for jobben, men også spente. Klarer vi å fylle forventningene? Instituttlederjobben er svært viktig.  Det skal bli flott å møte en motivert forsamling på Røros.

Tydeliggjøre faglig ledelse

På min besøksrunde hos alle fakultetene i høst, har jeg fått et kort innblikk i NTNUs utrolige mangfold innen undervisning og utdanning. Møter med en engasjert undervisningsledelse på fakultetene har gitt meg inspirasjon. Samtidig har det også blitt klart for meg at ordene utdanningsledelse og undervisningsledelse ikke er begreper man umiddelbart kjenner seg igjen i. Vi har en vei å gå i å tydeliggjøre hva vi mener med faglig ledelse innen utdanningsområdet. Dette er en viktig jobb for meg. NTNU har nærmere 200 master- og bachelorprogram med studieprogramledelse. Studieprogramrådsleder er en viktig lederjobb som bør bli tydeligere. Noen er kanskje mer fortrolig med begrepet koordinering.  Uansett – det er ikke navnet som betyr noe, men hva vi legger i den rollen vi har og hvordan resultatet blir.

Studentene har forventninger til det studiet de har startet på. Disse må vi møte. Jeg ønsker at vi ser kvalitet i undervisningen i et studieprogramperspektiv. Lykkes vi med dette, er jeg ikke i tvil om at NTNU vil være førstevalget for mange studenter i årene som kommer. Da er det  ingen ulempe å være lokalisert i Norges beste studentby.

Hvordan skape elitelag av elitespillere?

Gode program blir til ved at emner med kvalitet settes sammen på en helhetlig måte. Hver spiller må se sin egen og sin medspillers rolle. Utdanningskvalitet  i et studieprogramperspektiv fordrer godt  lagarbeid. Det er tema på årets Røros-seminar. Hvordan skape elitelag av elitespillere?  Det er en høyst relevant problemstilling for et undervisningsteam som utgjøre totaliteten i et studieprogram.  Når diskuterte du samspillet med din medspiller sist?

Stikkord: , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen