Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Nybygg for VM – lys i tunnelen

I forgårs deltok jeg i Kunnskapsdepartementet første formelle styringsdialogmøte der NTNU Vitenskapsmuseet ble viet spesiell oppmerksomhet. Der møtte jeg sammen med en bred delegasjon fra VM, deler av departementets embetsverk.

 For min del var både forberedelsene før møtet og selve møtet en nyttig påminnelse om VMs viktige rolle ved NTNU. VM er på mange måter NTNUs ansikt utad gjennom sin allmenn­rettede formidling, der publikumsutstillingene står sentralt. De besøkes årlig av nærmere 100 000 store og små. VM har en uttalt ambisjon om å bli internasjonalt eksellent på området.

Kultur- og naturarv
Men VM er også en viktig forvaltnings- og forskningsinstitusjon. VM forvalter store samlinger som dokumenterer kulturarven og naturarven. Det er grunn til å bli imponert når samlingene omfatter nesten 3 millioner objekter. Disse brukes aktivt i VMs forskning, en virksomhet som danner grunnlaget for VMs øvrige oppgaver.

Jeg oppfatter tilbakemeldingene som jevnt over positive. Departementet stilte store forventninger til VM og ønsker en sterkere faglig spissing, mer samarbeid både internt med fakultetene og eksternt med andre museer og en klarere samlingspolitikk. Fra vår side var vi opptatt av at VM får forutsigbare rammer for å kunne videreføre arbeidet med å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre samlingene og ta vare på nødvendig kompetanse.

Behov for magasiner
Vi markerte også behovet VM har for tilfredsstillende magasiner for å ta vare på samlingene sine og større service- og utstillingsareal sammen med Vitensenteret. Her ser det ut til å være lys i tunnelen. Departementet vil i løpet av uka oversende til Statsbygg NTNUs søknad om nybygg til VM og Vitensenteret. Det tidligste mulige tidspunktet for startbevilgning vil være i 2012 og ferdig bygg i 2014. Men politikerne bestemmer…

Imponerende
Ved et tilfeldig sammenfall var NTNU-ledelsens interne styringsdialogmøte med VM fastsatt til i går. Der fikk vi blant annet presentert det nyinstallerte arkeometriutstyret, som er intet mindre enn imponerende. Å kunne aldersbestemme en gjenstand med en alder på 32000 år med en nøyaktighet på +/- 100-150 år ved hjelp av en prøve på 1 mg må kunne karakteriseres slik.

Presentasjonen av de øvrige seksjonenes virksomhet forteller om et sterkt museum, med høyt aktivitetsnivå. En ting er sikkert: Vi kan alle se fram til utstillingen for jubileet til DKNVS og NTNU, som åpner 12. mars neste år – den blir stor!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen