Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Foran statsbudsjettet

Soria Moria 2 inneholder ikke mange konkrete signaler om styrking av forskning og høyere utdanning.Det bebudes at basisbevilgningen til universiteter og høgskoler skal styrkes – det er bra. Men det mangler en tydelig ambisjon om en strategisk satsing på utdanning og forskning for framtidig verdiskapning. Vi trenger en slik politikk, som løfter blikket fra sektorbehov til en nasjonal, strategisk investering for å styrke Norges posisjon i det internasjonale kunnskapssamfunnet.

Vi håper at statsbudsjettet som kommer i morgen, vil inneholde mer konkrete signaler om en reell vilje til å styrke kunnskapsnasjonen Norge.

Dette er også tema for en kronikk i dagens utgave av Adresseavisen.

Stikkord: , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Erik Sandquist sier:

    Hei, og takk for interessante blogginnlegg. Norge er, som du sikkert vet i ferd med å tilsette en forskningsråd på vår ambasade til Kina. Danskenes forskningsattache blogger derfra og det bilde han tegner av satsingen og veksten i FoU i Kina stemmer overens med dette du presentere i dette innlegget.

    Les mer http://blogs.vtu.dk/indlaeg/anders-kjaer/2009/10/28/dansk-markedsfoering-i-kina

    Når det gjelder FoU satsingen i Norge får vi bare fortsette med å presentere de gode argumentene og de gode historiene som vil påvirke både opinionen og politikerene til å velge riktig. Det kan ta tid, men vi kan ikke gi opp. Stå på!

Toppen