Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Nye fargestifter

Et nytt semester innebærer alltid en ny start, med nye muligheter. Om ikke helt blanke ark, så i alle fall mange nye fargestifter!Dette semesteret markerer også starten på en ny fireårsperiode med nytt styre, nye prorektorer, og ikke minst – en stor ny generasjon instituttledere. De siste møtte jeg i samlet flokk tirsdag denne uka, i forbindelse med oppstart av et nytt lederutviklingsprogram. Det gir utrolig mye energi å se hvilken ressurs disse menneskene utgjør. Selv om gode ledere er viktige på absolutt alle nivåer, vil jeg likevel hevde at det er nettopp instituttlederne og deres evne til å lede og motivere, som avgjør om vi vil klare å løse det oppdraget vi har fått av samfunnet.

Universitetenes betydning i samfunnet har aldri vært større. Vårt samfunnsoppdrag er å utdanne mennesker og utvikle og forvalte kunnskapen i samfunnet, og betydningen av dette oppdraget har aldri vært større enn nå. Skal vi utføre samfunnsoppdraget, må vi hevde oss også internasjonalt i klasse med de beste – det som ligger i visjonen «internasjonalt fremragende».

Men det er en grunnleggende erkjennelse at utvikling av fremragende forskning og utdanning ikke skjer gjennom vedtak. Men vi har flere faggrupper blant oss som fortjener betegnelsen internasjonalt fremragende, de har demonstrert for oss at det er mulig å få det til også ved NTNU. Ledernes oppgave, er å legge til rette for at våre mange tusen medarbeidere kan skape kvalitet på høyt nivå. Det har å gjøre med talent, ressurser og organisering. For å lykkes må vi:

– Rekruttere dyktige mennesker som har forutsetninger for å skape virksomhet med høy kvalitet
– Gi dem arbeidsbetingelser som gjør at de kan utvikle sin virksomhet
– Gi mulighet til å balansere tidsbruken til forskning og undervisning – gode forskere må også undervise – det er den mest effektive måten å formidle sin kunnskap på.
– Ha en vitenskapelig infrastruktur som er i front internasjonalt
– Ha ressurser tilgjengelig som gjør at vi kan bruke infrastrukturen i forskning og utdanning.

Linjeledelsens oppgave er å legge til rette for dette, og å stimulere til bygging av overkritiske faglag – da vil NTNU kunne utvikle flere grupper som kan levere fremragende forskning og utdanning.

Og faglagene bygges gjennom at dyktige faglige ledere inviterer folk til å dele visjon og mål, og drar i gang initiativ til større prosjekter som kan tilføre oss ressurser.

Vi trenger flere slike ledere; vi har ikke så få eksempler på at mangelen på faglig ledelseskapasitet begrenser vår evne til å ta initiativ og tiltrekke oss mer ressurser.

Derfor har jeg satt lagbygging og faglig ledelse høyt på agenda for den kommende fireårsperioden. Å bygge kultur i organisasjonen for å arbeide slik, krever god kommunikasjon, engasjement og bred medvirkning fra våre medarbeidere. Rektoratet vil gjerne invitere der med på denne kulturbyggingen.

Stikkord: , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen