Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Etter valget: Vilje til satsing på kunnskap som nasjonal investering?

Etter at valgresultatet var kjent tirsdag, ble jeg utfordret av nettstedet forskning.no til å si noe om mine forventninger til den «nye» rød-grønne regjeringen og en eventuell ny statstråd.I likhet med mine rektorkolleger ved de andre universitetene, mener jeg at vi etter det famøse hvileskjæret, har hatt en positiv utvikling når det gjelder satsingen på forskning og høyere utdanning. Utfordringen er at satsingen ikke er sterk nok, det går for sakte.

Dette skyldes imidlertid ikke statsråden. Som jeg tidligere har gitt uttrykk for, også her på bloggen, oppfatter jeg Aasland som en engasjert og lyttende statsråd. Hun etablerte tidlig en god og tett kontakt ned sektoren, og har markert en tydelig forståelse for betydningen av kunnskap som investering for framtidas verdiskapning og velferdsbygging.

Problemet er at statsrådens ambisjoner har ikke blitt fulgt opp i regjeringen. Mitt ønske er at den nye regjeringsplattformen skal inneholde en vilje til å satse på kunnskap som en nasjonal strategisk investering. Den viljen har dessverre ikke vært tilstrekkelig til nå.

Du kan lese mer om mine og rektorkollegenes synspunkter på forskning.no.

Stikkord: , , , ,

Toppen