Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

En mektig, mangfoldig opplevelse

I dag har jeg vært med på en fantastisk happening. Det startet med korsang på Dragvoll – en helt ny NTNU-sang, til tonene av Halleluja-koret fra Messias. Det var mektig!

«Et mangfold stort, som sammen står», sang koret, under ledelse av en entusiastisk Dominique Guyot.

Og hele dagen har stått i mangfoldets tegn. Det mangfoldet som også kjennetegner NTNU: Nysgjerrigheten og skapergleden til studentene; innsatsen og arbeidsgleden til de ansatte – det er grunnlaget for den gode undervisnings- og forskningskvaliteten som finnes i vårt mangfold av fagmiljøer.

For at vi skal utvikle og nyttiggjøre oss det mangfoldet som er rundt oss, trenger vi et godt arbeids- og læringsmiljø. Denne dagen markerte starten på en ekstra innsats for å bygge et slikt miljø, og skape en enda sterkere vi-kultur.

Dessverre måtte jeg reise til Oslo før programmet var slutt, jeg skulle veldig gjerne tatt del i hele programmet. Tilbudene har vært mange. For eksempel kurset som Oddbjørn Bye holdt, om ulike memoteknikker, og Eirik Irgens sitt foredrag om hvordan instituttene kan utvikle seg til det bedre. Urd Schetne ga tilhørerne del i arbeidet med å utvikle en vanlig grå datasal til en sal som er et friskt pust for samarbeid og trivsel, mens HMS-avdelingen ga råd for hvordan man kan unngå musearm.

Koret sang også at «Vi skal bli bedre kjent med hverandre». Det skal vi bruke det kommende året til! Jeg er overbevist om at vi fortsatt har mye å hente ved å samarbeide på tvers av grenser i organisasjonen vår.

Forutsetningen er at vi kjenner hverandre, og at vi bygger den tillit som bare god kjennskap og godt vennskap kan skape.

Jeg har lyst til å dele med dere et kjempeflott eksempel på det fra i forgårs. Da var det middag i seminaret i Kyoto International Forum for Energy and Environment – det er et samarbeidsforum vi har med Japan. Mer enn 50 japanere har kommet til seminaret.

Japanere jo ikke mest kjent for å være løsslupne i fremmede omgivelser. Ved denne middagen opplevde vi at 20 personer stilte opp i et improvisert kor og sang en hyllest til en kjent innsjø nær Kyoto. Hvordan kunne de gjøre noe slikt på Lian Restaurant? Svaret er: kjennskap og vennskap – bygd opp over flere års samarbeid – bygd av entusiaster som har funnet hverandre – med vår egen Arne Bredesen i spissen.

Jeg synes vi skal gjøre mer av dette, her i egen organisasjon. Jeg har brukt lagbygging som ett stikkord for hva som er viktig for oss i tiden framover.

Og dagen i dag, og det som kommer av oppfølging i ukene framover, er et utmerket tiltak for å kjennskap og vennskap som er viktige for lagbyggingen.

Jeg oppfordrer dere å bruke litt tid det kommende året til å dra på besøk rundt på alle campusene. Følg «Bli kjent løypa», der alle fakultetene, Vitenskapsmuseet og Universitetsbiblioteket har vært med og laget innhold. Rundt om i miljøene har det vært stor entusiasme for dette prosjektet, og jeg håper denne entusiasmen smitter over på de som følger løypa.

Det er alltid godt å lære noe nytt, og i vår organisasjon er det enormt mye kunnskap å tappe av; enten det dreier seg om forskningen vår, det som foregår i laboratoriene våre, gjennom populærvitenskapelige foredrag og annen formidling. På HMS-avdelingen sine nettsider, finner dere oppdatert informasjon om når de ulike fakultetene skal ta i mot besøk og hva de kan tilby.

I talen på åpningen i dag, siterte jeg Hans Rotmo:
Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl –
Sjøl e du lett som ein spøl
Men sammen så veie vi fleire tonn.

Vi trenger å bygge sterke lag! Jeg håper at mangfoldet ved NTNU blir enda sterkere fram mot det store jubileet i 2010, slik at vi kan stå enda sterkere, og være enda bedre i stand til å utvikle oss og være klar for de neste 100 år.

At itjnå kjem tå sæ sjøl, gjelder også et slikt arrangement. Det er enormt mange som har vært med og bidratt til denne mektige, mangfoldige markeringen. Jeg takker dere hver og en for innsatsen! En spesiell takk til initiativtakerne i HMS-avdelingen, Anne-Beth Holthe og Kirsti Godal Undebakke.

Og til dere alle: Lykke til med utforskingen av NTNU og med lagbyggingen!

Stikkord: , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen