Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

En klimapolitisk utfordring

Klimaendring er blant de aller største utfordringene menneskeheten står overfor. Likevel har dette temaet vært lite framme i valgkampen foran årets stortingsvalg.

NTNU og SINTEF mener Norge har både et nasjonalt og et globalt ansvar for å mobilisere landets menneskelige og økonomiske ressurser for å skaffe teknologiske løsninger, kunnskap og kompetanse i kampen mot de negative virkningene av globale klimaendringer. Vi har derfor sendt et brev til alle partiene, der vi oppfordrer til å gjøre Norge til en global veiviser i klimapolitikken. En helhetlig klimasatsing vil danne grunnlaget for en bærekraftig utvikling, økt verdiskaping og for et anstendig generasjonsregnskap. Brevet følges av et åtte siders dokument som konkretiserer hvilke strategiske tiltak som bør gjøres, og hva det vil koste å gjennomføre.

Utfordringen og forslagene er oppsummert i en kronikk som står på trykk i Aftenposten i dag.

Stikkord: , , , , ,

2 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Jørgen Løvseth sier:

    Vindkraft på land er den billigste av de nye fornybare kildene, og blir snart billigst av alle el-kilder (NREL & EPRI). Norge har sterk vind og et enestående vannkraftsystem for samkjøring, og det blåser mest i vinter-halvåret! Vindkraft på 1,5% av landarealet kan gi 12 TWh/år. Men turbinene bør få bedre reguleringssystem for å redusere utmatning og vedlikehold og gi lengre levetid – flott utfordring for NTNU. Offshore vindkraft har et stort potensial, men høy pris. Turbin-teknologien må i all fall forbedres på land.

  2. Flott innlegg Torbjørn Digernes! Jeg har selv 6 år fra NTNU, hovedfag i økologi. I min egen blogg på http://www.roaf.no Romerike Avfallsforedling IKS har jeg påpekt noe av det samme angående for lite fokus på miljø. I avfalls-/gjenvinningsbransjen er det også mye spennende som foregår for tiden, det er ikke mange årene siden alt ble puttet i et hull i bakken, nå jobber vi hele tiden for å finne nye og bedre løsninger for en riktig og god avfallshåndtering som påvirker miljø og klima minst mulig. ROAF er på størrelse med Trondheim når det gjelder antall innbyggere vi har ansvar for. ROAF hadde med glede inngått et samarbeide både med tanke på oppgaver og løsninger. God blogging videre.

Toppen