Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Tak over hodet

For første gang har ikke studentbyen Trondheim klart å skaffe husrom til alle våre nye internasjonale studenter fra studiestart. Det er sterkt å beklage!

Da er det veldig godt å se at byens befolkning stiller opp og tar vare på studentene. Det er en enorm dugnad som er på gang, og den umiddelbare og store oppslutningen varmer. Jeg retter en varm takk til alle som har åpnet sine dører, og oppfordrer alle NTNU-ansatte som har muligheten, til å bidra med ei kriseseng eller flere.

Det er selvsagt ikke slik vi skal ha det. Studentene, verken norske eller utenlandske, kan ikke være avhengig av innbyggernes hjertelag for å få et sted å bo – selv om det fortsatt er de ledige sengene rundt i byens private hjem som er ryggraden i det permanente studentboligmarkedet.

NTNU, Studentsamskipnaden (SiT) og Studieby1 har nå daglige møter for å følge opp de tiltakene som er iverksatt. Når denne akutte situasjonen er over, må NTNU og SiT sette seg ned og evaluere hva som gikk galt, og sikre at dette ikke skjer igjen.

Men først og fremst er dette er et problem som må løses på lang sikt! Over hele landet står til sammen 14.000 studenter i boligkø. Det trengs en kraftig opptrapping av tempoet når det gjelder å bygge nye studentboliger. Og med en tilsynelatende tverrpolitisk enighet om behovet, må vi nå kunne forvente løsninger med det aller første.

Stikkord: , ,

2 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. John Strandheim sier:

    Dette høres bra ut, men noe bør også gjøres med den kollektive grådigheten som rår hos private huseiere. Når etterspørselen øker, skrur de opp prisene uten å ta hensyn til at studenters stipend og lån øker ikke bare sjelden, men også minimalt. Selv får jeg snart en økning på ca. 20 % i husleien, kun fordi at huseieren vil tjene på den økte etterspørselen. Da står man ikke igjen med så mye etter at husleien er betalt. Det er greit at private huseiere vil profittere på oss studenter, men hvor trekker man grensen mellom profittering og utnytting?

  2. Anne Morseth sier:

    Dette gjelder ikke internasjonale studenter, men den generelle studentmassen: Det er utrolig synd at plassmangel skal gå ut over studerende, men har NTNU vurdert å ta inn litt færre studenter? Det meldes stadig om plassmangel, både innen boligbransjen, undervisningsrom, og mange masterstudenter står uten lesesalsplass.. hva om universitetet sørger for at forholdene ligger til rette for det antallet studenter de ønsker å ta opp før de faktisk øker dette antallet? Antall studerende skaper ikke nødvendigvis et eliteuniversitet (som NTNU ønsker å være). -Det man heller får er et studiested som byr på nettopp disse overnevnte problemer.

Toppen