Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Mer skriving, bedre språk

Sist fredag åpnet et nytt nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning i Trondheim. Skrivesenteret skal være et ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving som grunnleggende ferdighet i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.

At Skrivesenteret er lagt til Trondheim, er en sterk anerkjennelse av fagmiljøene ved HiST og NTNU. De samme fagmiljøene har i flere år vært pådrivere for å etablere et ressurssenter for å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. Jeg vil gi all honnør til de ildsjelene som har stått bak og bidratt til at senteret nå er realisert! Jeg ser dette som et godt eksempel på at lagarbeid og samarbeid mellom institusjoner er oppskriften på å lykkes med nasjonale initiativ.

Senteret vil uten tvil bli en meget viktig ressurs, ikke bare for grunnutdanningen, men etter hvert også for det akademiske miljøet. Et godt skriftspråk er en grunnleggende viktig kompetanse både i forskning, undervisning og formidling.

Skrivesenteret er også et godt eksempel på at innovativ grunnforskning ved universitetet over tid gir resultater som har meget høy samfunnsrelevans.

Lykke til med det nye senteret, med forskning og ny innsikt – og med mer og bedre skriving på alle nivåer, ikke bare i opplæringen, men etter hvert i hele samfunnet.

Stikkord: , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen