Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Fest og rekorder

Ved NTNU har vi nå vårens vakreste eventyr bak oss – festmøtet med doktorpromosjon.Vi hadde gleden av å sette ny rekord i antall doktorer igjen, 309 kandidater ble det i år.
Det at over 1/3 av disse er kvinner betyr at vi har passert en ny milepæl på veien til bedre likestilling blant kandidatene våre. Selv om under halvparten av de uteksaminerte er til stede på festmøtet, er det et mektig syn å se de nyslåtte doktorene passere revy på scenen når de tar imot sine vitnemål. Bak arbeidene disse kandidatene har gjennomført ligger det nok over 1000 årsverk – og mange har vel opplevd at det ikke bare har vært medvind underveis. Vi er takknemlig for utvist utholdenhet!

Jeg satte også stor pris på de kunstneriske innslagene i programmet – både Studentersangforeningen og festmusikerne Frode Fjellheim, Sturla Eide og Mattis Kleppen. Spennvidden i festmusikernes program var stor – fra ren joik til en svingende jam-session.

Våre to nye æresdoktorer, Piers Blaikie og Thomas Hughes – begge internasjonalt markerte vitenskapsmenn på sine områder – har vært behørig presentert andre steder. Jeg vil bare legge til at det var en udelt glede å lære dem å kjenne også som ujålete og jordnære medmennesker.

Stor takk til det store arrangørlaget med Kjersti Kremmervik i spissen, som hadde lagt mye arbeid i å få til et flott arrangement.

Rektors tale på Festmøtet 2009

Stikkord: , , , , ,

2 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Tor G. Syvertsen Fornavn og Etternavn er obligatorisk sier:

    Her er det sandelig like livlig som på ntnu.fritt-forum.
    NTNU er i praksis et levende lik

  2. Fornavn Etternavn sier:

    Dr. Blaikie er helt utrolig dyktig. Jeg er stolt av å være tilknyttet samme institutt som han.

Toppen