Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Helse, miljø og sikkerhet – vårt felles ansvar

Vel overstått påske! Jeg håper alle har samlet overskudd og ladet batteriene i påskeferien. Det er mye god helse i noen gode og avkoblende feriedager.

Helse, miljø og sikkerhet er en del av grunnmuren på en god arbeidsplass. På NTNU kommer det til uttrykk gjennom en stadig sterkere oppmerksomhet på HMS-arbeidet i alle ledd i organisasjonen, og ikke minst gjennom et sterkt engasjement for emnet i styret.

Årsrapporten for 2008 ble behandlet på siste styremøte, og styret konstaterte at vi nå begynner å se resultatene etter mange år med systematisk arbeid. I 2008 ble hele virksomheten gjenstand for en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. Det innebar blant annet påvisning av en rekke farer og uønskede hendelser, som nå gir oss et godt grunnlag for å revidere beredskapsplanen. Det er også et stort skritt i riktig retning at ledere i hele organisasjonen har vært på opplæring. Jeg har snakket med mange som forteller at de etter dette har fått en helt ny forståelse når det gjelder ansvar, roller og oppgaver i HMS-arbeidet.

Å arbeide med helse, miljø og sikkerhet er imidlertid en kontinuerlig forbedringsprosess som aldri kan avsluttes. Og det er bare å brette opp ermene; vi har fortsatt mange områder som skal bli bedre.

Etter arbeidsmiljøundersøkelsen har omtrent halvparten av enhetene gjennomført anbefalte prosesser med fokus på arbeidsmiljø. De har iverksatt mange gode tiltak for bedre samhandling, informasjon og åpenhet. Når neste arbeidsmiljøundersøkelse skal gjennomføres i 2009/10, vil vi ha enda større deltakelse både i spørreundersøkelsen og i oppfølgingsarbeidet.

I løpet av 2009 skal vi ha på plass klare avtaler med tydelig beskrivelse av ansvarsforhold på alle enheter som deler lokaler med andre; for eksempel med SINTEF eller St.Olavs Hospital. Og vi skal skjerpe oss enda mer på sikkerheten i felt. Riktignok blir vi stadig bedre også på det området, men det er fortsatt mange som drar på feltarbeid uten å ha gjort de nødvendige vurderingene på forhånd. Alle som drar ut i felt skal i framtiden kunne vise til dokumentert vurdering av risiko og hvordan sikkerheten skal bli ivaretatt.

Andre utfordringer er knyttet til håndtering av avfall. Til tross for at vi har arbeidet systematisk med å redusere alle former for avfall, går avfallsmengdene fortsatt opp. Det er en utvikling vi skal snu!

Det et vårt ansvar som ledere å ha gode systemer og retningslinjer for HMS. Men det er bare den enkelte som til sjuende og sist kan sørge for at vi blir gode. 5. mai skal vi ha miljødag på campus. Det blir en god anledning for alle til å tenke gjennom hvordan vi bedre kan ta vare på miljøet omkring oss.

Stikkord: , , , ,

2 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. TorG sier:

    HVA ER POENGET NED Å SENDE INNLEGG NÅR DE BLIR SENSURERT, ELLER UTSETTES FIR ANGIVERI?

  2. A. K. Dahl sier:

    Som alle andre offentlige nettsteder, blir også denne bloggen redigert/moderert. Innlegg med sjikanerende innhold, krenkende omtale av navngitte personer o.l. blir fjernet. Bloggen er også satt opp med et spam-filter som stopper uidentifiserte innlegg.

    Mvh Anne K. Dahl, moderator.

Toppen