Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

CenSES – en milepæl for miljøet

Dagen i dag er en milepæl på veien mot et mer bærekraftig samfunn. Sammen med sju andre institusjoner – blant annet SINTEF, NHH og Universitetet i Oslo – lanserer vi CenSES; et nasjonalt, virtuelt forskningssenter for bærekraftig energi.Navnet er en forkortelse for Centre for sustainable energy studies. Fullt utbygd vil senteret bestå av om lag 50 professorer, forskere og dr.grads-stipendiater fra åtte ulike forskningsmiljøer. I tillegg til de som er nevnt over, er det Institutt for energiteknikk (IFE) å på Kjeller og i Halden, Samfunns- og næringslivsforskning AS i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforskning i Sogndal. Samarbeidet kan etter hvert bli utvidet med flere forskningspartnere. I tillegg vil en rekke bedrifter bli koblet til aktivitetene i senteret. Forskerne skal også samarbeide med MIT og University of Maryland, samt flere europeiske universiteter.

Senteret skal administreres her fra NTNU, mens forskerne i praksis vil sitte geografisk spredt og samarbeide virtuelt. Samarbeidspartene vil til sammen bruke 15-20 millioner kroner årlig på det nye senteret. Midlene skal blant annet brukes på en forskerskole som skal utdanne fremtidas norske miljøeksperter.

Tidligere i år lanserte regjeringen åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). På flere felter pågår det et intenst utviklingsarbeid for å finne metoder som kan rense og lagre CO2, slik at vi skal kunne realisere den norske månelandingen Jens Stoltenberg har ønsket seg.

Men de løsningene som samfunnet trenger, både nasjonalt og globalt, må skapes i fellesskap av samfunnsvitere, humaniora-fagfolk, og teknologer. På samme måte som det trengs høy teknologisk kompetanse; er det viktig med kunnskap om kommersialisering, politikk og samfunnsliv. Nyskaping og politisk arbeid må følges ad hvis Norge skal klare å utvikle en ny, grønn næringsgren.

CenSES har også som mål å levere energifakta til politikere, offentlige institusjoner og folk flest. Ja, kanskje særlig folk flest. Oppslutning fra befolkningen vil bli helt avgjørende hvis vi skal få et samfunn med bærekraftig energiproduksjon og energiforbruk.

Stikkord: , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen