Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kvalitet og likestilling

Denne uka har jeg deltatt på en nordisk forskningspolitisk konferanse om sammenhenger mellom kvalitet og likestilling.Kvalitet i forskning er viktig og ufravikelig. Konferansen «Kvalitet 2009» problematiserte imidlertid omkring definisjonene. Hva er egentlig kvalitet? Hvordan vurderes og styrkes kvaliteten? Og hvilken rolle spiller kjønn i dette?

Hovedtema var relasjonen mellom likestilling og forskningskvalitet. Konferansen samlet aktører fra hele Norden til dialog om framtidens fremragende forskning, eksellensbegrepet og likestilling i akademia.

Satsingen på fremragende forskning har blitt styrket de siste tiårene, både på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå. I samme periode har oppmerksomheten om den skjeve kjønnssammensetningen i forskning økt, og flere av foredragsholderne påpekte hvilke negative konsekvenser den har for forskningen. Det er stor enighet om at det på tide å koble de to områdene sammen.

Likestilling i akademia er et lederansvar. Derfor var det også viktig for oss i NTNU-ledelsen å være godt representert på denne konferansen. I tillegg til undertegnede, deltok likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir, prorektor for forskning og nyskaping, Astrid Lægreid, instituttleder Kjell Bratbergsengen som sitter i den nasjonale integreringskomitéen for kvinner i forskning og styremedlem Lise Randeberg. Det var hyggelig å registrere at både departementet og forskningsrådet ga anerkjennelse til denne prioriteringen fra vår side.

Vi har fortsatt store utfordringer på likestillingsområdet på NTNU. Men det går framover. Den gledelige nyheten er at andelen kvinner i vitenskapelige stillinger (førsteamanuenser og professorer) de siste fem årene har økt fra 17 til 22 prosent. Men fortsatt er 84,5 prosent av professorene menn.

Tross lave tall, fikk NTNU i 2007 tildelt den første nasjonale likestillingsprisen for kreativt og godt likestillingsarbeid. Vi har skapt oss et omdømme som foregangsuniversitet på likestilling i nasjonal sammenheng. Det er vi stolte av! Samtidig må vi erkjenne at det er krevende å leve opp til den posisjonen, og å nå de ambisiøse målene vi har satt. Men vi kommer til å opprettholde et høyt trykk i arbeidet for er mer likestilt universitet med en sunn kjønnsbalanse – også fordi det gir bedre kvalitet i forskningen.

Stikkord: , , , ,

2 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Martin A. Sværen sier:

    Gledelig å sjå at ein fortsetter å ha eit godt trykk på likestilling, men viktig at dette gjelder alle grupper og ikkje bare kjønn!

    Det er også gledelig nytt frå denne konferansen at departementet endeleg gir opp kampen mot likestilling ved å gå for bruk av øyremerking. ja, eg ( og ESA) meinar det er mot likestilling og ikkje gi alle like muligheter å søkja på ei stilling.

  2. Tor G. Syvertsen sier:

    Hva er IKKE-bærekraftig energi????

Toppen