Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Forskerrekruttering og mobilitet

Jeg fikk nylig et hyggelig brev fra EUs kommissær for vitenskap og forskning, dr. Janez Potočnik. Han skriver for å gratulere NTNU med vår tilslutning til EUs Charter for forskere og Code of conduct. NTNU er foreløpig det eneste av norske universiteter og forskningsinstitusjoner som har signert Charter and Code.Hva er så Charter and Code, og hvorfor har vi valgt å signere?

Charter and Code ble lansert av Europakommisjonen i 2005, og står sentralt i EUs arbeid med å utvikle det europeiske forskningsområdet. Den såkalte Lisboa-strategien har som mål å gjøre Europa til verdens mest konkurransedyktige og kunnskapsbaserte økonomi innen 2010.
EU ønsker å sikre at de beste unge forskerne i Europa blir værende, og å ta opp konkurransen med USA om å tiltrekke seg flere forskere fra andre deler av verden.

Forsker-charteret og adferdskodeksen for rekruttering av forskere, er et sett av anbefalinger og målsettinger for å gjøre en forskerkarriere attraktiv for flere. Forskermobilitet og gode nettverk er viktige stikkord. Charter and Code beskriver retningslinjer for rekrutteringsprosessen, og avklarer arbeidsgiveres, finansieringsaktørers og forskeres roller og ansvarsforhold når det gjelder kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling.

Når vi har valgt å signere, har det naturligvis sammenheng med NTNUs visjon om å bli internasjonalt fremragende. For å nå det målet, er vi avhengige av stadig flere forskere, og særlig forskere med internasjonal erfaring og større mobilitet – norske så vel som utenlandske. Men konkurransen om de beste hodene blir stadig hardere, og vi er avhengige av å gå mer aktivt til verks for at de dyktigste forskerne skal velge å komme nettopp til oss.

Implementering av retningslinjene i Charter and Code forutsetter at institusjonen gjør en intern analyse av personalpolitikken, sammenligner denne med Charter and Code og lager en handlingsplan for eventuelle avvik. Vår analyse avdekker at NTNU langt på vei oppfyller retningslinjene med vår eksisterende personalpolitikk, men at vi har noen klare forbedringsområder. Det gjelder ikke minst lange ansettelsesprosesser. Vi har også mer å gå på når det gjelder oppfølging av den internasjonale forskeren etter at hun eller han først er ansatt. Et viktig forbedringstiltak som vi er i gang med, er etablering av et sentralt mottaksapparat for utenlandske forskere.

«The fact that a distinguished organisation like the Norwegian University of Science signs up to the Charter and Code is recognition of the value of this European support instrument», skriver Potočnik i brevet og ønsker lykke til i arbeidet med implementeringen. Som rektor er jeg stolt over at NTNU har valgt å være norsk pioner i dette arbeidet. Jeg har forhåpninger til at en aktiv rekrutterings- og personalpolitikk skal gi gode resultater både for den enkelte forsker og for NTNU som en fremragende forskningsinstitusjon.

Stikkord: , , , , , ,

2 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Morten Hovd sier:

    Kanskje ikke så hyggelig at EUs kommisær ikke bruker det fulle navnet på universitetet vårt. Hvor ble det av «Technology»? Dette illustrerer vel nok en gang utfordringen ved å gjøre universitetets navn kjent.

  2. Noe jeg har lurt på er hvorfor «Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet» blir «Norwegian University of Sience and Technology» (NUST), når det burde vært «Norwegian University of Technology and Sience» (NUTS).

    Men man vil kanskje ikke fremstå som sprø heller?

Toppen