Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Arkiv for mars, 2009

Kvalitet og likestilling

Denne uka har jeg deltatt på en nordisk forskningspolitisk konferanse om sammenhenger mellom kvalitet og likestilling.Kvalitet i forskning er viktig og ufravikelig. Konferansen «Kvalitet 2009» problematiserte imidlertid omkring definisjonene. Hva er egentlig kvalitet? Hvordan vurderes og styrkes kvaliteten? Og hvilken rolle spiller kjønn i dette? Hovedtema var relasjonen mellom likestilling og forskningskvalitet. Konferansen samlet aktører […]

Les videre »

Tallenes tale

Den såkalte Blåboka ligger igjen på pulten. For alle som er interessert i utviklingen ved NTNU, er dette en gullgruve av faktakunnskap både i prosaform og i form av nøkkeltall og tabeller.Jeg synes det er mye hyggelig lesning i årets utgave av Blåboka, som formelt er vårt rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet. Rapporten forteller om […]

Les videre »

Forskerrekruttering og mobilitet

Jeg fikk nylig et hyggelig brev fra EUs kommissær for vitenskap og forskning, dr. Janez Potočnik. Han skriver for å gratulere NTNU med vår tilslutning til EUs Charter for forskere og Code of conduct. NTNU er foreløpig det eneste av norske universiteter og forskningsinstitusjoner som har signert Charter and Code.Hva er så Charter and Code, […]

Les videre »

Åpen respons på bloggen

Da jeg startet denne bloggen, ba jeg om tilbakemeldinger. Mange av dere har respondert på det, og sendt meg synspunkter og innspill på mail. De aller fleste har jeg svart direkte.Mange har etterlyst at denne responsen skal være åpen for alle, og ligge tilgjengelig her på bloggen. Argumentene har vært gode og lett forståelige. Det […]

Les videre »

Toppen