Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

I dag kommer verden til Trondheim. Lykke til med ISFIT 2009!

I dag åpner den internasjonale studentfestivalen ISFIT 2009. Uten å ta for hardt i, kan vi trygt si at dette arrangementet, som i sin helhet er initiert, planlagt og gjennomført av studentene i Trondheim, vil bidra positivt til å skape fred i verden.

Med en imponerende rekke av innledere og et bredt kulturelt program, ligger alt til rette for at ISFiT 2009 skal bli en minneverdig opplevelse for deltakerne, men også for byens befolkning. Årets arrangører har lagt stor vekt på å åpne arrangementet for alle, og jeg håper så mange som mulig av byens innbyggere kjenner sin besøkelsestid, tar del i programmet – og gjerne stiller seng og frokostbord til disposisjon for en gjest under festivalen.

Selv om jeg kjenner godt til den kraften og det potensialet som ligger i Trondheims unike studentmiljø, blir jeg hver gang like forbløffet og imponert over hva ISFIT-arrangørene er i stand til å få til. Et konkret uttrykk for det, er den imponerende listen over bidragsytere under årets festival. Den teller ikke mindre enn tre fredsprisvinnere (Desmond Tutu, Shirin Ebadi og Betty Williams), to norske statsråder og en tidligere statsminister.

Det aller viktigste ved ISFIT er selvfølgelig den langsiktige effekten og betydningen av og for de 450 deltakerne som kommer hit til Trondheim fra hele verden for å delta. Jeg er ikke i tvil om at alle deltakerne vil reise tilbake til sine hjemland med et svært positivt inntrykk av Trondheim. Og aller viktigst – det å være en del av ISFIT 2009 vil garantert motivere disse studentene til å fortsette fredsarbeidet i sine mer enn 100 respektive hjemland.

Jeg har merket meg at samtalegruppene vil fokusere på konfliktområder rundt om i verden. Med tanke på at noen av disse studentene er indoktrinert til å hate den andre siden, er bare det å bringe dem sammen en imponerende prestasjon, som i sin tur kan bidra til positiv utvikling i disse områdene.

Jeg benytter anledningen til å takke de mange frivillige som har gjort festivalen mulig. Arbeidet med å velge ut deltakere, all den praktiske tilretteleggingen som følger med og ikke minst det å sette sammen et så solid program, er i seg selv en prestasjon det står respekt av. Den frivillige innsatsen som dere legger ned i ISFIT 2009, vil utrette mye både for NTNU, for Trondheim og for Norges omdømme som nasjon med aktiv innsats i fredsskapende arbeid. Jeg går ut fra at dere er både slitne og ikke minste spente nå like før det braker løs. Husk da at dere allerede har lagt ned en innsats som vi alle er veldig stolte av! Jeg ønsker dere varmt lykke til med festivalen!

Stikkord: , , , , ,

2 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Først av alt: Gratulerer med å åpne kommentarfeltet! Dette er et skritt i riktig retning, håper og tror dette ikke er et engangstilfelle, men at dette blir standarden for sendere bloggposter.

  Ser også at Under Dusken tar tatt tak i denne saken, med direktelink hit. Det er bra, og bidrar igjen til en åpen debatt (ref posten om synlige rektorer).

  Selve saken du skriver om har jeg ikke så mange kommentarer til. men jeg synes du har mange gode poenger. Noe som ikke går direkte på ISFIT, men studentengasjement generelt (som du jo fremhever som en positiv ting) ble kommentert av Torgeir Bryge Ødegårdens kronikk i Under Dusken #3 2009. Han peker på at NTNU ikke kommuniserer dette studentengasjementet til potensielle søkere. Har du noen tanker om dette?

 2. Torbjørn Digernes sier:

  Først og fremst er jeg helt enig med Torgeir Bryde Ødegården i at det sterke studentengasjementet er en betydelig verdi for NTNU, som knapt nok kan overvurderes – også i profileringen og markedsføringen av NTNU. Personlig er jeg opptatt av dette engasjementet og glad for å kunne framheve det i alle sammenhenger hvor det er naturlig.

  Men jeg kan ikke helt dele UKE-sjefens oppfatning av at dette ikke brukes aktivt i vår markedsføring, eller at det ikke synliggjøres for nye studenter. Han nevner Immatrikuleringsarrangementet som eksempel på at de frivillige studentorganisasjonene ikke slipper til. Jeg vil påpeke at et av argumentene for å endre form og sted på arrangementet for noen år tilbake, nettopp var å gi større boltreplass og synlighet for studentorganisasjonene. Ved siste immatrikulering deltok rundt 40 studentorganisasjoner på plena, i tillegg til sceneinnslag fra Pirum og Strindens. Både studentdemokratiet og Studentersamfundet har fast plass i programmet. I tillegg presenteres også ISFIT og UKA annethvert år fra scenen – det skulle også bare mangle.

  Når det gjelder rekrutteringskampanjer, har det gode studentmiljøet alltid vært en viktig del av markedsføringen av Norges mest spennende universitet og landets beste studentby. Men som på andre områder – vi kan sikkert bli enda bedre, og jeg lytter gjerne til konkrete forslag fra studentene selv.

Toppen