Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Utdanningskvalitet og undervisningsledelse på Rørosmøtet

I dag starter årets kanskje viktigste møtearena for oss på NTNU – Rørosmøtet. Tema for årets ledersamling er utdanningskvalitet og undervisningsledelse. Hvordan utvikler vi vår kvalitetskultur? Hva er våre største utfordringer? Og ikke minst – hvilke gode grep kan vi bruke; hva slags gode erfaringer og læringsstykker tar vi med oss videre?Utdanning er en kjerneaktivitet i universitetets virksomhet, og vi ønsker å legge til rette for en best mulig kvalitet i de prosessene og systemene som er knyttet til utdanning. Det har derfor vært et uttrykt ønske på alle ledd i organisasjonen å sette dette temaet på dagsorden, og for oss i ledelsen har det vært naturlig å bruke anledningen når vi samler alle våre ledere til det årlige Rørosmøtet.

Utdanningskvalitet er ikke enkelt å definere. Og nettopp fordi det er et begrep som har så mange fasetter, er det viktig at lederne på NTNU diskuterer hva det betyr; prøver å definere de utfordringene som er viktige på ulike nivå i organisasjonen, etablerer en felles referanseramme, og bruker Rørosmøtet til å lære av hverandre. Det er viktig for ledelsen med innspill og problemstillinger fra de som står midt i den utførende virksomheten. Vi ønsker å få definert mest mulig konkrete utfordringer på fakultetsnivå og institutt-, program- og emnenivå, slik at disse kan legge premissene for beslutninger og prosesser knyttet til utdanningskvalitet i tida som kommer.

På Røros ønsker vi å etablere begrepet utdannings- og undervisningsledelse. Morgendagen vil dreie seg mer generelt om faglig om ledelse, men med utgangspunkt i problemstillinger fra seminarets første dag. Siste punkt på programmet har vi kalt «instituttledernes testamente». Det innebærer at vi inviterer instituttlederne til å gi sine tre beste råd til rektor, knyttet spesielt til medvirkning, og på samme måte – tre beste råd – til sine etterfølgere omkring ledelsesspørsmål. Det siste vil bli en verdifull startkapital for alle de nye instituttledere som tar fatt på oppgaven 1. august.

Stikkord: , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen